Termo2Power S.A. – wysyłka niskotemperaturowego expandera ORC (8-10 kWe) – zestaw generatora do Chin.

Cel to konsultacje (wsparcie) z Politechniką w Nanjing przy montażu niskotemperaturowego 110 C ORC (przeprowadzenie prób).
Testy powinny porównać wydajność między tradycyjnymi expanderami, a technologią wirującego tłoka.
Należy oczekiwać w 2016 roku, komercyjnego spin-off sprzedaży / marketingu na rynku chińskim, jak i lokalnej produkcji ORC oraz jednostek cyklu parowego.