ESPI 2020

 

RAPORTY ESPI (2020 r.)

Inwestowanie w produkty Termo2Power: akcje i obligacje, to inwestycja w „zielone technologie”. Twoje pieniądze bezpośrednio uczestniczą w redukcji CO2 i walce z globalnym ociepleniem, podczas gdy Ty osiągasz wysokie zyski. Ponieważ nasze zrównoważone rozwiązania uzyskania energii elektrycznej w oparciu o konwersję ciepła, nie są zależne od godzin słonecznych lub prędkości wiatru, mogą działać w systemie 24/7. Dzięki temu ich spłata jest możliwa w okresie krótszym niż 5 lat, bez żadnych dotacji.

sn-nc-pl-rgb

 

05.04.2020

 

12:04

08/2020

Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki.

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 

27.03.2020

 

14:20

07/2020

Podpisanie umowy z Dordtech Circular Energy Solutions B.V. (DECS).

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

12.03.2020

 

23:27

06/2020

Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki.

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 

14.02.2020

 

18:43

05/2020

Informacja dot. niezrealizowania prognoz finansowych Emitenta za 2019 rok. TERMO2POWER S.A.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

14.02.2020

 

18:27

04/2020

Korekta raportu bieżącego ESPI nr 23/2019 dot. pożyczek od akcjonariuszy.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

14.02.2020

 

18:15

03/2020

Decyzja o likwidacji spółki zależnej Grenergy Lab s.r.l.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

31.01.2020

 

22:13

02/2020

Wydłużenie terminu podjęcia decyzji przez klienta w sprawie zamówienia mikroturbin gazowych.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

02.01.2020

 

16:30

01/2020

Aktualizacja informacji w sprawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na dofinansowanie Projektu Spółki Termo2Power S.A.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.