AKCJONARIAT

  Seria akcji Liczba akcji (szt.) Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów
Waldemar Kosiński A 3 320 000 16,60% 3 320 000 16,60%
Stichting Ga voor Groen A 4 009 041 20,04% 4 009 041 20,04%
Jacob Brouwer A 2 939 055 14,70% 2 939 055 14,70%
Pozostali A 9 731 904 48,66% 9 731 904 48,66%
RAZEM   20 000 000 100,00% 20 000 000 100,00%