AKCJONARIAT

Seria akcji Liczba akcji (szt.) Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów
Waldemar Kosiński A 3 624 775 18,12% 3 624 775 18,12%
Stichting Ga voor Groen A 4 009 041 20,04% 4 009 041 20,04%
Jacob Brouwer A 2 939 055 14,70% 2 939 055 14,70%
Pozostali A 9 427 129 47,14% 9 427 129 47,14%
RAZEM 20 000 000 100,00% 20 000 000 100,00%