AKCJONARIAT

  Seria akcji Liczba akcji (szt.) Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów
Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. A 8 909 000 44,55% 8 909 000 44,55%
Waldemar Kosiński A 3 320 000 16,60% 3 320 000 16,60%
Pozostali A 7 771 000 38,85% 7 771 000 38,85%
RAZEM 20 000 000 100,00% 20 000 000 100,00%