Kontakt

—————————————————————–


TERMO2POWER Spółka Akcyjna, ul. GRZYBOWSKA 87, 00-844 WARSZAWA

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,  XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Nr KRS: 0000584452

Kapitał Spółki: 3 280 850,00 zł opłacony w całości

Nr REGON: 362222444, Nr NIP: 5272749594

KOD LEI: 259400UGIHYCBDHPL446

e-mail: info@termo2power.com