EBI 2020

 

RAPORTY EBI (2020 r.)

Inwestowanie w produkty Termo2Power: akcje i obligacje, to inwestycja w „zielone technologie”. Twoje pieniądze bezpośrednio uczestniczą w redukcji CO2 i walce z globalnym ociepleniem, podczas gdy Ty osiągasz wysokie zyski. Ponieważ nasze zrównoważone rozwiązania uzyskania energii elektrycznej w oparciu o konwersję ciepła, nie są zależne od godzin słonecznych lub prędkości wiatru, mogą działać w systemie 24/7. Dzięki temu ich spłata jest możliwa w okresie krótszym niż 5 lat, bez żadnych dotacji.

sn-nc-pl-rgb

14-02-2020 18:59 Raport Bieżący | 3/2020 Raport za IV kwartał 2019 r.
27-01-2020 19:41 Raport Bieżący | 2/2020 Korekta raportu bieżącego EBI nr 9/2019 dotyczącego podpisania umowy z podmiotem uprawnionym do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego.
09-01-2020 17:20 Raport Bieżący | 1/2020 Harmonogram raportów okresowych w roku 2020.