Dostawca rozwiązań w zakresie zrównoważonej energii

O Termo2Power S. A.

MISJA


Działania biznesowe Termo2Power S. A. mają na celu zmniejszenie zużycia paliw kopalnych, redukcję emisji CO2 i ograniczenie globalnego ocieplenia przy użyciu opłacalnych, zrównoważonych rozwiązań energetycznych.

 

Termo2Power SA

Nasze produkty – Twoje korzyści

Reduction / Elimination of operational electricity costs

Redukcja / eliminacja
operacyjnych kosztów energii elektrycznej

Reduction of global warming

Redukcja
globalnego ocieplenia

Reduce your company CO2 footprint

Zmniejsz ślad CO2
Twojej firmy

Possible generation additional income by sales of surplus produced electricity to the grid

Możliwość generowania dodatkowego dochodu poprzez sprzedaż nadwyżek wyprodukowanej energii elektrycznej do sieci

Aktualności i wydarzenia

Nasze produkty

Kontakt

* Oblique fields