O FIRMIE

about

Termo2Power S. A. to polska spółka akcyjna założona w 2015 roku. Spółka prowadzi działalność na terytorium Polski, rynkach europejskich i pozaeuropejskich. Spółka działa na światowym rynku zmniejszania zużycia energii elektrycznej,. Główna oś działalności to segment urządzeń ORC (Organic Rankine Cycle). Wszystkie produkty i usługi Spółki realizują konwersje ciepła pochodzącego z odpadów w energię elektryczną. Konwersja ciepła na energię elektryczną to „zielone technologie”, które wpływają na zmniejszenie globalnego ocieplenia i redukują emisję CO2.

 

about

Biuro Zarządu ma siedzibę w Warszawie, a powierzchnię produkcyjną i magazynową zlokalizowano na obszarze Piaseczna (województwo mazowieckie).

Dzięki zakupionym technologiom know-how i precyzyjnemu oprzyrządowaniu parku maszynowego, Termo2Power S.A. jest jedynym producentem ORC (Organic Rankine Cycle), systemów odzysku ciepła z odpadów, w Europie Środkowej i Wschodniej.

Naszą ambicją jest, aby stać się światowym liderem w produkcji rozwiązań do wytwarzania energii elektrycznej na bazie konwersji energii cieplnej o wydajności < 300 kWe.