RYNEK TERMO2POWER S.A.

 

Aktualny profil działalności Emitenta opiera się na świadczeniu usług/produktów w zakresie dostawy kompletnych rozwiązań energetycznych dla przedsiębiorstw. Misją Spółki jest oferowanie interesujących ekonomicznie, zrównoważonych rozwiązań energetycznych dla firm, z okresem zwrotu inwestycji krótszym niż 5 lat.