O Firmie

 
Spółka TERMO2POWER SA (T2P) powstała 6 listopada 2015 r. Spółka od 2017 notowana na NEWCONECT. Jej współzałożycielem, znaczącym akcjonariuszem oraz Prezesem jest Jacob Brouwer. T2P działa w branży energetycznej. Główna oś działalności Spółki to segment urządzeń ORC (Organic Rankine Cycle). T2P jest producentem systemów konwertujących ciepło pochodzące z odpadów w energię elektryczną w trybie 24/7, niezależnie od warunków związanych z emisją słońca i wietrznością. Istniejący rynek urządzeń ORC można podzielić według kryteriów: źródła ciepła i moc urządzeń. T2P wypełnia lukę pozostawioną przez brak elastyczności dostawców technologii oferowanych na rynku.
 
o
Wraz z zakupionym technologicznym parkiem maszynowym know-how i precyzyjnym oprzyrządowaniem, Termo2Power SA jest jedynym producentem systemów odzysku ciepła odpadowego ORC (Organic Rankine Cycle) w Europie Środkowej i Wschodniej. Naszą ambicją jest stać się światowym liderem na rynku rozwiązań do konwersji ciepła na energię elektryczną o wydajności <300 kWe.
W rozbudowanych układach, T2P oferuje dodatkowo DWUKOMOROWY UTYLIZATOR ODPADÓW T2P  (DUO). Jest to technologia, która polega na wstępnym wysuszeniu odpadów oraz poddaniu ich temperaturze przekraczającej 650°C we wstępnej komorze zgazowania, a następnie doprowadzeniu gazów do wtórnej komory utleniania, w której gazy przebywają w temperaturze powyżej 850°C przez, co najmniej 2 s.
Termo2Power oferuje także technologię:
1.    Rozwiązania ko- i tri-generacji
2.    Instalacje fotowoltaiczne
3.    Silników i turbin gazowych małych mocy ( 200 kWe – 2 MWe )
 
T2P w sposób stały prowadzi projekty B+R z Politechniką Warszawską oraz Politechniką wrocławską.