O Firmie

 
 
Spółka TERMO2POWER SA (T2P) powstała 6 listopada 2015 r. Spółka od 2017 notowana na NEWCONECT. Jej współzałożycielem, znaczącym akcjonariuszem oraz Prezesem jest Jacob Brouwer. T2P działa w branży energetycznej.
 
T2P w sposób stały prowadzi projekty B+R z Politechniką Warszawską oraz Politechniką Wrocławską.
Działalność Emitenta od początków jego założenia tj. od 2015 roku koncentrowała się na rozwoju własnej technologii ORC (Organic Rankine Cycle). ORC produkuje energię elektryczną z ciepła odpadowego, proces ORC jest odwrotną koncepcją chłodzenia. Chłodziarka potrzebuje energii elektrycznej do wytworzenia zimna za pomocą sprężarki, a ORC potrzebuje ciepła do wytworzenia energii elektrycznej za pomocą rozprężarki. Światowy rynek wykorzystania ciepła odpadowego jako źródło energii elektrycznej jest nadal praktycznie niewykorzystany, z powodu wysokich kosztów inwestycyjnych instalowane są nieliczne urządzenia. Celem Emitenta jest dokonanie zmiany reguł gry na rynku, dzięki tańszej technologii umożliwiającej szybszy okres zwrotu kosztów projektów. Główną osią działalności Emitenta nie jest już segment urządzeń do przetwarzania ciepła na energię elektryczną, takich jak ORC (Organic Rankine Cycle) i zastosowania cyklu parowego. Emitent obecnie proponuje firmom i instytucjom opłacalne rozwiązania energetyczne. W przypadku zainteresowania klientów produktami ORC Emitent zaproponuje adekwatne, sprawdzone rozwiązanie funkcjonujące na rynku.
Aktualny profil działalności Emitenta opiera się na świadczeniu usług/produktów w zakresie dostawy kompletnych rozwiązań energetycznych dla przedsiębiorstw. Głównym celem Emitenta jest oferowanie interesujących ekonomicznie, zrównoważonych rozwiązań energetycznych dla firm, z okresem zwrotu inwestycji krótszym niż 5 lat. Geograficznie koncentruje się na rynku polskim, jednakże nie ogranicza się tylko do niego. 
Od stycznia 2019 roku działalność Emitenta związana jest z realizacją przyjętej przez Zarząd Emitenta strategii tzw. „powiązanej dywersyfikacji” w branży energetycznej. Oprócz rozwoju systemów konwersji ciepła na energię elektryczną Emitent prowadzi działania w branży energii słonecznej w tym projektów fotowoltaicznych powyżej 10 kWe, jak również rozwiązań z zakresu energii termicznej ze źródeł solarnych, hybrydowym rozwiązaniem fotowoltaiczno/termicznym (panel PVT).
Segmentami rynku dla tych rozwiązań PVT są głównie kraje Bliskiego Wschodu i Afryki, gdzie temperatura otoczenia jest problemem dla zwykłych paneli PV. Ponadto ciepła woda z panelu PVT może być wykorzystywana do odsalania termicznego (wytwarzania wody pitnej z wody morskiej) w połączeniu z pompami ciepła woda/woda, co z jednej strony podnosi temperaturę procesu odsalania, a z drugiej strony zapewnia chłodzenie ogniw PV.