Produkty i usługi.

 

PRODUKTY I USŁUGI

Audyty energetyczne
Rozwiązania z zakresu odzysku ciepła odpadowego (technologia cyklu parowego ORC)
Urządzenia do współspalania (LNG. LNG.-/Bio Turbiny gazowe/silniki)
Przemysłowe pompy ciepła i agregaty chłodnicze
Redukcja ciśnienia Rozwiązania w zakresie wytwarzania energii (gaz ziemny)
Projekty związane z energią fotowoltaiczną i energią cieplną (energia hybrydowa i ciepło) > 25 kW
Otwarty system parowy / Redukcja ciśnienia

AUDYTY

DWUKOMOROWY UTYLIZATOR ODPADÓW T2P (DUO)

SYSTEMY ORC

AGREGAT GAZOWY 

SILNIK GAZOWY

NISKOEMISYJNA TURBINA GAZOWA

Otwarty system parowy / Redukcja ciśnienia