ESPI 2017.

RAPORTY ESPI (2017 r.)

Inwestowanie w produkty Termo2Power: akcje i obligacje, to inwestycja w „zielone technologie”. Twoje pieniądze bezpośrednio uczestniczą w redukcji CO2 i walce z globalnym ociepleniem, podczas gdy Ty osiągasz wysokie zyski. Ponieważ nasze zrównoważone rozwiązania uzyskania energii elektrycznej w oparciu o konwersję ciepła, nie są zależne od godzin słonecznych lub prędkości wiatru, mogą działać w systemie 24/7. Dzięki temu ich spłata jest możliwa w okresie krótszym niż 5 lat, bez żadnych dotacji.

sn-nc-pl-rgb

  2017.12.22
  18:40 100/2017 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki. Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
  2017.12.21
  10:48 99/2017 Pokaz demonstratora we Włoszech. Kolejne informacje. Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
  2017.12.20
  10:58 98/2017 Wymiana akcji Termo2Power S.A. na udziały w spółce Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
  2017.12.07
  19:42 97/2017 Akt notarialny – wymiana akcji Termo2Power S.A. na udziały w spółce Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
  2017.12.04
  14:49 96/2017 Wymiana akcji Termo2Power S.A. na udziały w spółce Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
  10:24 95/2017 Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki. Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
  2017.11.28
  12:49 94/2017 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki. Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
  12:44 93/2017 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki. Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
  2017.11.21
  08:57 92/2017 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki. Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
  08:50 91/2017 Zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta i zmniejszeniu stanu posiadania akcji poniżej 15%. Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
  2017.11.17
  09:00 90/2017 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki. Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
  06.11.2017
  14:49 89/2017 Pokaz demonstratora we Włoszech. Kolejne informacje. Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
  25.10.2017
  14:27 88/2017 Realizacja znaczącego porozumienia.  
  17.10.2017
  10:56 87/2017 Darowizna 250 000,00 PLN od znaczącego akcjonariusza na rzecz Spółki. Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
  11.10.2017
  15:53 86/2017 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki. Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
  28.09.2017
  13:03 85/2017 Przeniesienie demonstratora do Włoch. Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
  21.09.2017
  13:36 84/2017 Spółka Termo2Power S.A. nie planuje emisji nowych akcji. Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
  13.09.2017
  15:20 83/2017 Pożyczka od akcjonariuszy. Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
  06.09.2017
  12:18 82/2017 Umowa o zachowaniu poufności z angielską spółką – harmonogram. Przeniesienie demonstratora. Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
  04.09.2017
  14:13 81/2017 Kluczowe szczegóły Umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na dofinansowanie Projektu Spółki Termo2Power S.A. Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
  31.08.2017
  17:41 80/2017 Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na NWZA Termo2Power S. A. w dniu 31 sierpnia 2017 r. TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA. Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
  30.08.2017
  11:35 79/2017 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki. Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
  29.08.2017
  13:28 78/2017 Podpisanie Umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na dofinansowanie Projektu Spółki Termo2Power S.A. Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
  25.08.2017
  18:34 77/2017 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki. Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
  14.08.2017
  09:36 76/2017 Spółka we Włoszech zarejestrowana. Zakończenie procesu rejestracji. Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
  09.08.2017
  17:17 75/2017 Wspólny projekt z chińskim partnerem – brak pozytywnej opinii komitetu regionalnego. Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
  08.08.2017
  18:49 74/2017 Wznowienie obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki TERMO2POWER S.A.  
  2017.08.04
  20:40 73/2017 Podpisanie umowy handlowej z włoską spółką. Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
  19:51 72/2017 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
  2017.08.03
  14:39 71/2017 Zawieszenie na rynku NewConnect obrotu akcjami spółki TERMO2POWER S.A. Komunikat Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
  2017.08.02
  22:10 70/2017 Zawieszenie na rynku NewConnect obrotu akcjami spółki TERMO2POWER S.A. Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
  2017.07.31
  11:31 69/2017 Umowa o zachowaniu poufności z angielską spółką – kolejny etap. Zaakceptowanie oferty cenowej przez Kontrahenta. Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
  2017.07.28
  10:58 68/2017 Zawarcie znaczącej umowy. Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
  2017.07.24
  15:53 67/2017 Umowa o zachowaniu poufności z angielską spółką – ustalenia. Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
  15:47 66/2017 Przeniesienie demonstratora (ekspandera) do Włoch. Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
  2017.07.18
  16:19 65/2017 Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Termo2Power S. A. w dniu 18 lipca 2017 r. Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
  2017.07.17
  19:28 64/2017 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
  2017.07.14
  11:53 63/2017 Projekt Spółki – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przekazało Spółce umowę do podpisu. Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
  2017.07.13
  16:08 62/2017 Projekt Spółki – ostatnie procedury przed podpisaniem umowy z Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju. Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
  2017.07.11
  21:45 61/2017 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
  21:21 60/2017 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
  2017.07.10
  18:32 59/2017 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
  18:16 58/2017 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
  2017.07.06  
  15:54 57/2017 Podpisanie dwustronnej umowy o zachowaniu poufności z angielską spółką. Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
  2017.07.04  
  09:41 56/2017 Wspólny projekt z chińskim partnerem zaopiniowany do wsparcia przez chińską administrację. Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
  2017.07.03  
  16:12 55/2017 Podpisanie dwustronnej umowy o współpracy z partnerem na rynku chińskim (Uniwersytetem Tongji z siedzibą w Szanghaju). Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
  2017.06.19  
  16:50 54/2017 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
  16:09 53/2017 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
  2017.06.14  
  14:00 52/2017 Podpisanie trójstronnej umowy z włoskimi spółkami o zachowaniu poufności. Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
  2017.06.09  
  08:39 51/2017 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki. Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
  2017.06.08  
  15:47 50/2017 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
  15:14 49/2017 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
  2017.04.21  
  16:29 48/2017 Odwołanie Konsorcjum BioCold od decyzji Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
  09:07 47/2017 Projekt Spółki został zakwalifikowany do dofinansowania w Programie Badawczym Sektora Elektroenergetycznego (PBSE) Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
  2017.04.18  
  11:08 46/2017 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
  2017.04.13  
  14:31 45/2017 Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na NWZA Termo2Power S. A. w dniu 11 kwietnia 2017 r. Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
  2017.04.11  
  12:10 44/207 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
  2017.04.07  
  15:18 43/2017 Zamówienie warunkowe od firmy z miejscowości Gricignano D'Aversa we Włoszech. Szacowana wartość 14.700.000,00 PLN Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
  2017.04.05  
  15:34 42/2017 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
  2017.03.31  
  18:20 41/2017 Rozmowy z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
  17:34 40/2017 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
  17:28 39/2017 Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
  09:40 38/2017 Nowe rozwiązanie łożyskowania dla ekspanderów Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
  2017.03.30  
  12:32 37/2017 Zamówienie warunkowe od włoskiego przedsiębiorcy z regionu Puglia. Wartość 1 400 000,00 PLN Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
  11:35 36/2017 Brytyjska spółka celowa. Kolejne informacje Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
  10:51 35/2017 Rejestracja spółki we Włoszech. Kolejne informacje Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
  2017.03.29  
  09:16 34/2017 Druga runda negocjacji z czołowym francuskim producentem samochodów (testy ekspandera) Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
  2017.03.28  
  15:38 33/2017 Negocjacje z włoskim producentem kotłów z Salerno. Wartość 129 000,00 EUR. Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
  2017.03.24  
  17:31 32/2017 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
  17:14 31/2017 Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
  2017.03.23  
  12:55 30/2017 Termo2Power S. A. tworzy joint venture w Holandii Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
  2017.03.22  
  16:38 29/2017 Pozytywna ocena wniosku. Panel z udziałem przedstawiciela Spółki Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
  2017.03.21  
  10:51 28/2017 Negocjacje z włoskim Konsorcjum Greenway, Livorno – Toskania. Wartosc 4 mln PLN. Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
  2017.03.17  
  17:38 27/2017 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
  17:24 26/2017 Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
  2017.03.14  
  10:51 25/2017 Parametry przyjęte do rejestracji spółki we Włoszech. Nowe zamówienia Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
  2017.03.09  
  17:10 24/2017 Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
  2017.03.08  
  15:33 23/2017 Pozytywna ocena wniosku konsorcjum o dofinansowanie. Brak rekomendacji Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
  2017.03.07  
  16:41 22/2017 Parytet Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
  2017.03.06  
  18:40 21/2017 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
  17:42 20/2017 Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
  2017.03.03  
  14:57 19/2017 Decyzja o przystąpieniu do joint venture na rynku chińskim Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
  2017.03.02  
  18:08 18/2017 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spo´łki Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
  17:59 17/2017 Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
  16:30 16/2017 Negocjacje z Zamkniętym Funduszem Inwestycyjnym. Pozyskanie środków Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
  15:06 15/2017 Negocjacje z Funduszem Inwestycyjnym Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
  2017.03.01  
  22:32 14/2017 Negocjacje w sprawie zawarcie znaczącego porozumienia Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
  22:14 13/2017 Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
  21:50 12/2017 Korekta powiadomienia o transakcji na akcjach Spółki Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
  21:00 11/2017 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spo´łki Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
  2017.02.22  
  17:24 10/2017 Zawarcie znaczącego porozumienia Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
  2017.02.21  
  17:31 9/2017 Decyzja o utworzeniu spółki we Włoszech Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
  2017.02.20  
  19:11 8/2017 Informacja Poufna – pozytywny wynik oceny formalnej i skierowanie do oceny merytorycznej wniosku Spółki o dofinansowanie projektu Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
  2017.02.03  
  17:31 7/2017 Transakcje zrealizowane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
  2017.01.20  
  17:43 6/2017 Informacja Poufna – złożenie wniosku o dofinansowanie Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
  2017.01.13  
  17:52 5/2017 Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
  17:46 4/2017 Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
  2017.01.12  
  20:12 3/2017 Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
  20:07 2/2017 Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
  2017.01.02  
  14:30 1/2017 Istotna informacja Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.