WYBRANE DANE FINANSOWE

 

 

Wybrane dane finansowe:

2024 r.

15-05-2024  Raport kwartalny | 5/2024 Raport okresowy za I kwartał roku obrachunkowego 2024.

 

2023 r.

31-05-2024 Raport roczny | 6/2024 Raport roczny za 2023 r.
 
14-02-2024  Raport kwartalny | 2/2024 Raport okresowy za IV kwartał roku obrachunkowego 2023.
14-11-2023  Raport kwartalny | 16/2023 Raport okresowy za III kwartał roku obrachunkowego 2023.
14-08-2023  Raport kwartalny | 14/2023 Raport okresowy za II kwartał 2023 r.
15-05-2024  Raport kwartalny | 4/2024 Korekta raportu okresowego za I kwartał 2023 roku.
15-05-2023  Raport kwartalny | 8/2023 Raport okresowy za I kwartał 2023 r.

 

2022 r.

31-05-2023  Raport roczny | 9/2023 Raport roczny za 2022 r.
31-07-2023  Raport kwrtalny | 13/2023 Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2022 roku.
14-02-2023  Raport kwartalny | 2/2023 Raport okresowy za IV kwartał 2022 r.
14-11-2022  Raport kwartalny | 12/2022 Raport okresowy za III kwartał 2022 r. 
01-08-2022  Raport kwartalny | 11/2022 Raport okresowy za II kwartał 2022 r. 
09-05-2022  Raport kwartalny | 5/2022 Raport okresowy za I kwartał 2022 r. 

 

2021 r.

21-03-2022  Raport roczny | 2/2022 Raport roczny Spółki za rok 2021.
15-11-2021  Raport kwartalny | 13/2021 Raport okresowy za III kwartał 2021 r.
16-08-2021  Raport kwartalny | 11/2021 Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie okresowym EBI nr 10/2021 za II kwartał 2021 r.
16-08-2021  Raport kwartalny | 10/2021 Raport okresowy za II kwartał 2021 roku.
09-05-2022  Raport kwartalny | 4/2022 Korekta raportu okresowego za I kwartał 2021 roku.
17-05-2021  Raport kwartalny | 4/2021 Raport okresowy za I kwartał 2021 roku.

 

2020 r.

16-09-2021  Raport roczny | 12/2021 Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie rocznym Spółki za rok 2020.
31-05-2021  Raport roczny | 6/2021 Raport roczny Spółki za rok 2020.
15-02-2021  Raport kwartalny | 2/2021 Raport za IV kwartał 2020 roku.
13-11-2020  Raport kwartalny | 21/2020 Raport za III kwartał 2020 roku.
14-08-2020 17:43 Raport kwartalny | 13/2020 Raport za II kwartał 2020 r.
17-05-2021  Raport kwartalny | 3/2021 Korekta raportu okresowego za I kwartał 2020 roku.
15-05-2020 19:34 Raport kwartalny | 10/2020 Raport za I kwartał 2020 r.

 

2019 r.

31-07-2020 16:28 Raport roczny | 11/2020 Raport roczny Spółki za rok 2019.
14-10-2020 22:18 Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2019 roku.
10-04-2020 20:12 Raport kwartalny | 7/2020 Korekta raportu okresowego za III kwartał 2019 roku.
14-11-2019 17:34

Raport kwartalny | 22/2019 Raport za III kwartał 2019 r.

10-04-2020 20:05 Raport kwartalny | 6/2020 Korekta raportu okresowego za II kwartał 2019 roku.
14-08-2019 19:01

Raport kwartalny | 16/2019 Raport za II kwartał 2019 r.

10-04-2020 19:51 Raport kwaratlny | 5/2020 Korekta raportu okresowego za I kwartał 2019 roku.
15-05-2019 20:34 Raport kwartalny | 8/2019 Raport za I kwartał 2019 r.

 

2018 r.

31-05-2019 17:27 Raport roczny| 10/2019 Raport roczny spółki Termo2Power S. A. za 2018 rok. 
14-02-2019 16:16 Raport kwartalny | 3/2019 Raport za IV kwartał 2018 r.
14-11-2018 16:54 Raport kwaratalny | 26/2018
Raport za III kwartał 2018 r. Termo2Power S.A.
14-08-2018 23:41 Raport kwaratalny | 24/2018
Raport za II kwartał 2018 r. Termo2Power S.A.
15.05.2018 15:17 Kwartalny | 15/2018
Raport za I kwartał 2018 r.

 

2017 r.

01-06-2018 13:51 Raport roczny | 18/2018
Raport roczny spółki Termo2Power S. A. za 2017 rok.
2018-02-16 20:58:14 Kwartalny | 4/2018
Korekta raportu okresowego za 4. kwartał 2017 r.
2018-02-14 23:56:47 Kwartalny | 3/2018
Raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku.
2017-11-21 08:39:53 Kwartalny | 21/2017
Korekta raportu okresowego za 3. kwartał 2017 r.
2017-11-15 00:00:02 Kwartalny | 20/2017
Raport kwartalny za III kwartał 2017 roku Termo2Power S.A.
2017-08-14 23:41:55 Kwartalny | 17/2017
Raport kwartalny za II kwartał 2017 roku Termo2Power S.A.
2017-05-15 17:48:26 Kwartalny | 7/2017
Raport okresowy za I kwartał 2017 r.

 

2016 r.

2017-05-30 18:27:10 Roczny | 9/2017
Raport roczny spółki Termo2Power S. A. za 2016 rok
2017-02-22 23:54:50 Kwartalny | 3/2017
Korekta raportu okresowego za 4. Kwartał 2016
2017-02-14 23:58:28 Kwartalny | 2/2017
Wyjaśnienie przyczyn publikacji niekompletnego raportu okresowego nr 2/2017.
2016-12-02 11:58:54 Kwartalny | 7/2016
KOREKTA RAPORTU OKRESOWEGO ZA 3. KWARTAŁ 2016
2016-11-14 23:25:31 Kwartalny | 6/2016
Raport okresowy za III kwartał 2016 r.
2016-08-18 22:55:47 Kwartalny | 5/2016
Raport okresowy za II kwartał 2016 r.