AUTORYZOWANY DORADCA

Autoryzowany Doradca

Copernicus Securities S.A.
ul. Grójecka 5, IV p., 02-019 Warszawa
Nr telefonu, faksu: +48 22 440 01 00 ; +48 22 440 01 05
Adres strony internetowej: www.copernicus.pl
Adres poczty elektronicznej: info@copernicus.pl