ZARZĄD I RADA NADZORCZA

ZARZĄD I RADA NADZORCZA

Pan Jacob Brouwer

Prezes Zarządu

Pan Jacob Brouwer posiada obywatelstwo Królestwa Niderlandów. Jest współzałożycielem i akcjonariuszem Emitenta, wchodzi w skład jego Zarządu od momentu powstania Spółki. Absolwent Akademii Pedagogicznej w Amsterdamie a także podyplomowych studiów w Holenderskim Instytucie Marketingu (NIMA), gdzie ukończył kolejno trzy poziomy kształcenia, w międzyczasie pracując jako researcher rynku nieruchomości w firmie „Wilma” – największej holenderskiej firmie developerskiej, stając się ostatecznie wykładowcą akademickim w Holenderskim Instytucie Nauk Społecznych (ISW) i uzyskując uprawnienia do egzaminowania przyszłych kandydatów na specjalistów ds. marketingu. Równocześnie Jacob Brouwer utworzył swoją spółkę konsultingową, która robiła analizę wykonalności dla największego funduszu emerytalnego w Holandii „NBP”. Był także autorem kilku znaczących projektów z zakresu marketingu m.in. koncepcji marketingowej dla departamentu serwisowego firmy Philips. W tym okresie został również konsultantem holendersko-rosyjskiej spółki handlowej „SLtrade” W 1996 roku Jacob Brouwer przeniósł się do Polski i rozpoczął działalność w swojej firmie działającej na rynku nieruchomości. W 2003 roku zmienił branżę i został przedstawicielem firmy Hauppauge (światowego lidera rynku tunerów telewizyjnych) na Europę Wschodnią i Centralną. Jacob Brouwer posługuje się swobodnie sześcioma językami – holenderskim, angielskim, niemieckim, francuskim, polskim i rosyjskim. Opis zamieszczony w dokumencie informacyjnym wskazuje wszystkie spółki prawa handlowego, w których w okresie ostatnich trzech lat Pan Jacob Brouwer był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem.

Pan Marcin Wołowicz

Członek Rady Nadzorczej

WYKSZTAŁCENIE:

2001 – 2009        Mgr inż., Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn, Specjalność Energetyka Cieplna

2010 – 2013        Doktor Nauk Technicznych w dyscyplinie energetyka, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej,

                          2014 – 2015       Hanbat National University – Republika Korei – staż naukowy

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

2010 – 2014        Samodzielny referent ds. technicznych w Zakładzie Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej

2014 – obecnie   Adiunkt w Zakładzie Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej

Uczestnictwo w szeregu zróżnicowanych tematycznie pracach dla przemysłu obejmujących między innymi:​

 • tematykę technologii rozproszonych dla energetyki,
 • studia wykonalności,
 • audyty energetyczne,
 • ekspertyzy z zakresu awarii turbozespołów.

Autor i współautor ponad 30 publikacji naukowych z zakresu modelowania układów cieplnych, ogniw paliwowych oraz ograniczania emisji.

Kierownik w czterech oraz wykonawca w piętnastu grantach naukowo-badawczych finansowanych ze źródeł krajowych oraz międzynarodowych. Współautor pięciu zgłoszeń patentowych.

Pan Eduard Bergmans

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Akademii Technicznej w Haarlem (Holandia), którą ukończył w 1987 roku, jako inżynier technologii lotniczej. Po ukończeniu studiów do 1990 roku pracował na Bliskim Wschodzie jako inżynier serwisowy na platformach wydobywczych ropy i gazu. Od 1990 do chwili obecnej, Eduard Bergmans działa jako inżynier utrzymania ruchu Nissan Motors Europe BV, w europejskiej części centrum logistycznego koncernu, z siedzibą w Holandii.

Pan Cezary Kosiński

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie (w latach 2010 – 2015), na kierunku Zarządzanie; Specjalizacja: zarządzanie zasobami ludzkimi. Jest specjalistą poruszającym się w wielu środowiskach informatycznych, biegle poruszającym się w branżach wsparcia IT / bezpieczeństwa (zarządzanie systemami bezpieczeństwa) / kontroli danych (administracja bazami danych, praca na danych osobowych). Jako Młodszy Specjalista ds. Należności pracował dla AstraZeneca UK Limited (10.2009 – 06.2011). Do zakresu jego obowiązków należało: wyjaśnianie spraw drażliwych w relacji B2B, import / export plików systemu SAP, usprawnianie procesów dotyczących eksportu danych z systemu SAP i weryfikowanie i współtworzenie procedur dla firmy outsourcingowej. Obecnie (od 12.2011 r.) pracuje dla TVN S.A., jako Młodszy Specjalista ds. Systemu Uprawnień.

Pan Antonio La Marca

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Uniwersytetu w Neapolu na kierunku Marketing i komunikacja
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
 • PREZES Masterit Group, (2002 – 2005)
 • WSPÓŁZAŁOŻYCIEL I KIEROWNIK Yingli Italy, (2006 – 2010)
 • Założyciel, PREZES Glocal Energy, (2007 – Nadal)
 • Rozpoczęcie sprzedaży modułów PV w firmie Enel Green Power i Endesa Group, (2008 – 2012)
 • Pv rozwój dużej elektrowni fotowoltaicznej na lądzie i dachu dla Elecnora i Atersy, (2008 – 2012)
 • Rozwój 5 elektrowni zasilanych biomasą we Włoszech, (2013 – 2016)

Pan Gabriel Bartoszewski

Członek Rady Nadzorczej

Student Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: Wydział Ekonomiczny, kierunek Finanse i rachunkowość – specjalność Finansowanie i opodatkowanie przedsiębiorstw.
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
 • udziałowiec w spółce kapitałowej (2015 – Nadal),
 • doradztwo na rzecz spółek prawa handlowego w zakresie zarządzania funduszami (2015 – Nadal),
 • doradztwo na rzecz spółek prawa handlowego w zakresie transferu nauki do biznesu (2015 – Nadal),
 • doradztwo na rzecz spółek prawa handlowego w zakresie obrotu nieruchomościami (2015 – Nadal).