ZARZĄD I RADA NADZORCZA

Pan Jacob Brouwer

Prezes Zarządu

Pan Jacob Brouwer posiada obywatelstwo Królestwa Niderlandów. Jest współzałożycielem i akcjonariuszem Emitenta, wchodzi w skład jego Zarządu od momentu powstania Spółki. Absolwent Akademii Pedagogicznej w Amsterdamie a także podyplomowych studiów w Holenderskim Instytucie Marketingu (NIMA), gdzie ukończył kolejno trzy poziomy kształcenia, w międzyczasie pracując jako researcher rynku nieruchomości w firmie „Wilma” – największej holenderskiej firmie developerskiej, stając się ostatecznie wykładowcą akademickim w Holenderskim Instytucie Nauk Społecznych (ISW) i uzyskując uprawnienia do egzaminowania przyszłych kandydatów na specjalistów ds. marketingu. Równocześnie Jacob Brouwer utworzył swoją spółkę konsultingową, która robiła analizę wykonalności dla największego funduszu emerytalnego w Holandii „NBP”. Był także autorem kilku znaczących projektów z zakresu marketingu m.in. koncepcji marketingowej dla departamentu serwisowego firmy Philips. W tym okresie został również konsultantem holendersko-rosyjskiej spółki handlowej „SLtrade” W 1996 roku Jacob Brouwer przeniósł się do Polski i rozpoczął działalność w swojej firmie działającej na rynku nieruchomości. W 2003 roku zmienił branżę i został przedstawicielem firmy Hauppauge (światowego lidera rynku tunerów telewizyjnych) na Europę Wschodnią i Centralną. Jacob Brouwer posługuje się swobodnie sześcioma językami – holenderskim, angielskim, niemieckim, francuskim, polskim i rosyjskim. Opis zamieszczony w dokumencie informacyjnym wskazuje wszystkie spółki prawa handlowego, w których w okresie ostatnich trzech lat Pan Jacob Brouwer był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem.

Pan Marcin Wołowicz (INFORMACJE O CZŁONKU RADY NADZORCZEJ)

Pan Cezary Kosinski (INFORMACJE O CZŁONKU RADY NADZORCZEJ)

Pan Tomasz Stefanczyk (INFORMACJE O CZŁONKU RADY NADZORCZEJ)

Pan Arjen Peter Bergman (INFORMACJE O CZŁONKU RADY NADZORCZEJ)

Pan Gabriel Bartoszewski (INFORMACJE O CZŁONKU RADY NADZORCZEJ)