SYSTEMY ORC.

 

TECHNOLOGIA ORC
Organic Rankine Cycle / Organiczny cykl Rankine'a

Prezentacja technologii: Prezentacja ORC PL_www

Podstawowe parametry i zalety technologii:

System nie wykorzystuje żadnego paliwa, ponieważ zasilany jest ciepłem odpadowym, które zwykle trafia do atmosfery.

Ze względu na brak kosztów paliwa, koszty wytwarzania energii elektrycznej równają się jedynie amortyzacji maszyny i kosztom jej serwisowania.

Źródło ciepła nie pozostaje w bezpośrednim kontakcie z płynem roboczym. 

Brak szkodliwych emisji, ponieważ jest to system zamknięty.

System ORC może działać w pełni automatycznie i nie jest wymagany operator systemu.

Czas funkcjonowania instalacji znacznie powyżej 10 lat.

Instalacja ORC wspomaga redukcję CO2.