KONTAKT DLA INWESTORÓW I MEDIÓW

Kontakt dla inwestorów:

info@termo2power.com

Kontakt dla mediów:

info@termo2power.com

Autoryzowany Doradca

Copernicus Securities S.A.
ul. Grójecka 5, IV p., 02-019 Warszawa
Nr telefonu, faksu: +48 22 440 01 00 ; +48 22 440 01 05
Adres strony internetowej: www.copernicus.pl
Adres poczty elektronicznej: info@copernicus.pl
Animator rynku
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
Ul. Puławska 15
Warszawa