EBI 2016.

sn-nc-pl-rgb

2016-12-28 16:47:30 Bieżący | 8/2016
Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji Emitenta w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
2016-12-02 11:58:54 Kwartalny | 7/2016
KOREKTA RAPORTU OKRESOWEGO ZA 3. KWARTAŁ 2016
2016-11-14 23:25:31 Kwartalny | 6/2016
Raport okresowy za III kwartał 2016 r.
2016-08-18 22:55:47 Kwartalny | 5/2016
Raport okresowy za II kwartał 2016 r.
2016-08-16 19:27:42 Bieżący | 4/2016
Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych
2016-08-16 19:24:06 Bieżący | 3/2016
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2016 roku
2016-07-05 15:42:56 Bieżący | 2/2016
Złożenie wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych Spółki do obrotu na rynku NewConnect
2016-07-05 15:39:38 Bieżący | 1/2016
Uzyskanie dostępu do systemu EBI