ESPI 2019

RAPORTY ESPI (2019 r.)

Inwestowanie w produkty Termo2Power: akcje i obligacje, to inwestycja w „zielone technologie”. Twoje pieniądze bezpośrednio uczestniczą w redukcji CO2 i walce z globalnym ociepleniem, podczas gdy Ty osiągasz wysokie zyski. Ponieważ nasze zrównoważone rozwiązania uzyskania energii elektrycznej w oparciu o konwersję ciepła, nie są zależne od godzin słonecznych lub prędkości wiatru, mogą działać w systemie 24/7. Dzięki temu ich spłata jest możliwa w okresie krótszym niż 5 lat, bez żadnych dotacji.

sn-nc-pl-rgb

  07.05.2019
  13:29 15/2019 Kolejne informacje dotyczące strategii "powiązana dywersyfikacja" (panele PVT).
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
  07.05.2019
  13:14 14/2019 Kolejne informacje dotyczące umowy sprzedaży z centrum ogrodniczym w Ottaviano (Włochy). Strategia rozwoju.
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
  10.04.2019
  19:23 13/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na NWZA Termo2Power S. A. w dniu 09 kwietnia 2019 r.
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
  04.04.2019
  21:16 12/2019 Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze. 
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
  20.03.2019
  18:58 11/2019 Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki Termo2Power S.A. i zwiększeniu stanu posiadania akcji powyżej 5%.
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
  18.03.2019
  17:08 10/2019 Transakcje zrealizowane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze. 
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
  11.03.2019
  20:52 9/2019 Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki Termo2Power S.A. i zwiększeniu stanu posiadania akcji powyżej 5%. 
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
  11.03.2019
  20:42 8/2019 Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki Termo2Power S.A. i zwiększeniu stanu posiadania akcji powyżej 5%. 
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
  11.03.2019
  20:31 7/2019 Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta i zwiększeniu stanu dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
  22.02.2019
  14:55 6/2019 Termo2Power SA wprowadza do asortymentu nową grupę produktów "Mikroturbiny gazowe".
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
  15.02.2019
  11:04 5/2019 Informacja o zbyciu akcji Emitenta i zmniejszeniu stanu posiadania akcji.
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
  11.01.2019
  11:40 4/2019 Umowa o współpracy z amerykańską spółką Ultra Safe Nuclear Corporation (USNC).
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
  29.01.2019
  10:56 3/2019 Zainicjowanie przez Emitenta strategii "powiązana dywersyfikacja".
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
  11.01.2019
  08:52 2/2019 Umowa o współpracy ze Spółką PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona sp. z o. o.
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
  04.01.2019
  16:36 1/2019
Zawiadomienie o transakcjach nabycia akcji Spółki.
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.