EBI 2019

RAPORTY EBI (2019 r.)

Inwestowanie w produkty Termo2Power: akcje i obligacje, to inwestycja w „zielone technologie”. Twoje pieniądze bezpośrednio uczestniczą w redukcji CO2 i walce z globalnym ociepleniem, podczas gdy Ty osiągasz wysokie zyski. Ponieważ nasze zrównoważone rozwiązania uzyskania energii elektrycznej w oparciu o konwersję ciepła, nie są zależne od godzin słonecznych lub prędkości wiatru, mogą działać w systemie 24/7. Dzięki temu ich spłata jest możliwa w okresie krótszym niż 5 lat, bez żadnych dotacji.

sn-nc-pl-rgb

 

 

15-05-2019 20:34 Raport Bieżący | 8/2019 Raport za I kwartał 2019 r.
10-04-2019 18:57 Raport Bieżący | 7/2019 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power Spółka Akcyjna.
12-03-2019 19:36 Raport Bieżący | 6/2019 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo2Power S.A. wraz z projektami uchwał.
08-03-2019 17:43 Raport Bieżący | 5/2019 Rejestracja zmian w Statucie Spółki.
08-03-2019 17:34 Raport Bieżący | 4/2019 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Termo2Power S.A. w drodze emisji akcji serii B.
14-02-2019 16:16 Raport Bieżący | 3/2019 Raport za IV kwartał 2018 r.
22-01-2019 14:30 Raport Bieżący | 2/2019 Zakończenie subskrypcji prywatnej Akcji serii B Spółki Termo2Power S.A.
10-01-2019 12:23 Raport Bieżący | 1/2019 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 r.