EBI 2019

 

RAPORTY EBI (2019 r.)

Inwestowanie w produkty Termo2Power: akcje i obligacje, to inwestycja w „zielone technologie”. Twoje pieniądze bezpośrednio uczestniczą w redukcji CO2 i walce z globalnym ociepleniem, podczas gdy Ty osiągasz wysokie zyski. Ponieważ nasze zrównoważone rozwiązania uzyskania energii elektrycznej w oparciu o konwersję ciepła, nie są zależne od godzin słonecznych lub prędkości wiatru, mogą działać w systemie 24/7. Dzięki temu ich spłata jest możliwa w okresie krótszym niż 5 lat, bez żadnych dotacji.

sn-nc-pl-rgb

14-11-2019 17:34

Raport kwartalny | 22/2019 Raport za III kwartał 2019 r.

08-11-2019 18:31

Raport Bieżący | 21/2019 Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect.

08-11-2019 18:27

Raport Bieżący | 20/2019 Powołanie Prezesa Zarządu.

29-10-2019 06:59

Raport Bieżący | 19/2019 Zawarcie umowy o wykonywanie zadań Autoryzowanego Doradcy.obrotu (rynek NewConnect).

18-10-2019 22:24

Raport Bieżący | 18/2019 Zawarcie umowy o wprowadzenie akcji serii B Spółki do alternatywnego systemu obrotu (rynek NewConnect).

04-10-2019 18:08

Raport Bieżący | 17/2019 Wypowiedzenie umowy z Autoryzowanym Doradcą.

14-08-2019 19:01

Raport kwartalny | 16/2019 Raport za II kwartał 2019 r.

11-07-2019 18:52

Raport Bieżący | 15/2019 Uzupełnienie raportu 12/2019- Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TERMO2POWER Spółka Akcyjna. Powołanie członków Rady Nadzorczej TERMO2POWER S.A.

05-07-2019 19:49

Raport Bieżący | 14/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na ZWZA Termo2Power S. A. w dniu 27 czerwca 2019 r. 

03-07-2019 20:13

Raport Bieżący | 13/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na ZWZA Termo2Power S. A. w dniu 27 czerwca 2019 r.

28-06-2019 12:56

Raport Bieżący | 12/2019 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TERMO2POWER Spółka Akcyjna. Powołanie członków Rady Nadzorczej TERMO2POWER Spółka Akcyjna.

31-05-2019 18:43

Raport Bieżący | 11/2019 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo2Power S.A. na dzień 27.06.2019 r. 

31-05-2019 17:27 Raport roczny| 10/2019 Raport roczny spółki Termo2Power S. A. za 2018 rok. 
21-05-2019 12:29 Raport Bieżący | 9/2019 Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego. 
15-05-2019 20:34 Raport kwartalny | 8/2019 Raport za I kwartał 2019 r.
10-04-2019 18:57 Raport Bieżący | 7/2019 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power Spółka Akcyjna.
12-03-2019 19:36 Raport Bieżący | 6/2019 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo2Power S.A. wraz z projektami uchwał.
08-03-2019 17:43 Raport Bieżący | 5/2019 Rejestracja zmian w Statucie Spółki.
08-03-2019 17:34 Raport Bieżący | 4/2019 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Termo2Power S.A. w drodze emisji akcji serii B.
14-02-2019 16:16 Raport Bieżący | 3/2019 Raport za IV kwartał 2018 r.
22-01-2019 14:30 Raport Bieżący | 2/2019 Zakończenie subskrypcji prywatnej Akcji serii B Spółki Termo2Power S.A.
10-01-2019 12:23 Raport Bieżący | 1/2019 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 r.