KALENDARIUM 2020

 

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku.

Przekazywanie raportów do publicznej wiadomości będzie odbywało się w następujących terminach:
– raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2019 r. – 14 lutego 2020 r.
– raport okresowy kwartalny za I kwartał 2020 r. – 15 maja 2020 r.
– raport okresowy kwartalny za II kwartał 2020 r. – 14 sierpnia 2020 r.
– raport okresowy kwartalny za III kwartał 2020 r. – 13 listopada 2020 r.
raport okresowy roczny za 2019 r. – 31 lipca 2020 r. (zgodnie z Raportem EBI nr 8/2020 z 13.05.2020

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.
Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".