KALENDARIUM 2019

 

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku.

Zarząd Spółki Termo2Power S.A. prezentuje harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 r. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:
– raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2018 r. – 14 lutego 2019 r.
– raport okresowy kwartalny za I kwartał 2019 r. – 15 maja 2019 r.
– raport okresowy kwartalny za II kwartał 2019 r. – 14 sierpnia 2019 r.
– raport okresowy kwartalny za III kwartał 2019 r. – 14 listopada 2019 r.
– raport okresowy roczny za 2018 r. – 31 maja 2019 r.
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.