ESPI 2021 r.

 

RAPORTY ESPI (2021 r.)

Inwestowanie w produkty Termo2Power: akcje i obligacje, to inwestycja w „zielone technologie”. Twoje pieniądze bezpośrednio uczestniczą w redukcji CO2 i walce z globalnym ociepleniem, podczas gdy Ty osiągasz wysokie zyski. Ponieważ nasze zrównoważone rozwiązania uzyskania energii elektrycznej w oparciu o konwersję ciepła, nie są zależne od godzin słonecznych lub prędkości wiatru, mogą działać w systemie 24/7. Dzięki temu ich spłata jest możliwa w okresie krótszym niż 5 lat, bez żadnych dotacji.

sn-nc-pl-rgb

 

19-05-2021  Raport Bieżący | 10/2021 Powołanie spółki zależnej od Emitenta.
17-05-2021  Raport Bieżący | 9/2021 Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym ESPI nr 8/2021 dot. rewizji prognoz finansowych na lata 2021 -2023.
14-05-2021  Raport Bieżący | 8/2021 Rewizja prognoz finansowych na lata 2021 -2023.
23-03-2021  Raport Bieżący | 7/2021 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki.
18-03-2021  Raport Bieżący | 6/2021 Podjęcie decyzji w sprawie zawiązania nowej spółki Eco Crypto Farming S. A.
15-02-2021  Raport Bieżący | 5/2021 Odwołanie prognoz na rok 2020.
13-01-2021  Raport Bieżący | 4/2021 Aktualizacja informacji dotyczących współpracy ze Spółką PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona sp. z o. o. oraz zastosowania folii Solar Power.
11-01-2021  Raport Bieżący | 3/2021Korekta zawiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki.
11-01-2021  Raport Bieżący | 2/2021 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki.
07-01-2021  Raport Bieżący | 1/2021 Aktualizacja informacji w zakresie realizacji projektu odzysku ciepła odpadowego związanego z rynkiem wydobywania kryptowalut.