Termo2Power S.A. oraz Politechnika Wrocławska podpisały umowę o współpracy w zakresie wymiany wiedzy

Termo2Power S.A. oraz Politechnika Wrocławska podpisały umowę o współpracy w zakresie wymiany wiedzy, sprzętu i personelu dla rozwoju i testowania ORC (Organic Rankine Cycle) oraz urządzeń o napędzie parowym, konwersji ciepła na energię elektryczną.
Umowa jest bezterminowa i ma charakter ustanawiający ramy dla intensywnej współpracy na rzecz rozwoju i nie ogranicza się do określonego projektu lub jednego produktu.