News

Technologia odzysku ciepła odpadowego (Waste Heat Recovery – WHR) dla cementowni, hut stali i hut szkła.

Posted on

Ten film jest przykładem projektu referencyjnego dla technologii odzysku ciepła o dużej mocy, którą Termo2Power S.A. może zaoferować w Europie dla cementowni, hut stali i hut szkła. Technologia oparta jest na olbrzymich wymiennikach ciepła, które funkcjonują jako kotły parowe o różnych zakresach temperatury i ciśnienia w zależności od dostępnych źródeł ciepła odpadowego. Kotły te zasilają pojedynczą kondensacyjną […]