News

Termo2Power S. A. na AGRO SHOW 2022 – największej plenerowej wystawie rolniczej w Europie.

Posted on

  Od 23 do 25 września 2022 r. Termo2Power S.A. będzie prezentowała swoją ofertę na największej plenerowej wystawie rolniczej w Europie –  AGRO SHOW. Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska: sektor F stoisko nr 173. Zaprezentowane zostaną rozwiązania z zakresu energii odnawialnej, takie jak mikrobiogazownie/bifacial-elastyczne i hybrydowe panele słoneczne/magazyny energii.

News

Technologia odzysku ciepła odpadowego (Waste Heat Recovery – WHR) dla cementowni, hut stali i hut szkła.

Posted on

Ten film jest przykładem projektu referencyjnego dla technologii odzysku ciepła o dużej mocy, którą Termo2Power S.A. może zaoferować w Europie dla cementowni, hut stali i hut szkła. Technologia oparta jest na olbrzymich wymiennikach ciepła, które funkcjonują jako kotły parowe o różnych zakresach temperatury i ciśnienia w zależności od dostępnych źródeł ciepła odpadowego. Kotły te zasilają pojedynczą kondensacyjną […]

News

Micro Combustor (mikrokomora spalania) opatentowana przez Microsystemfuel Srl.

Posted on

Zarząd Termo2Power S.A. rozważa propozycję złożoną Spółce przez Microsystemfuel Srl., na zawarcie umowy na wyłączność, dotyczącej wprowadzenie urządzenia na rynki Polski i Holandii. Micro Combustor jest opatentowaną technologią gazyfikacji za pomocą sprężonego powietrza i wyodrębnienia wodoru i tlenu w procesie gazyfikacji. W urządzeniu można stosować różne typy paliwa jak np. biomasa (pellet, zrębki drzewne) ale […]

News

Rozruch systemu demonstracyjnego CHP (Combined Heat and Power) zasilanego biomasą.

Posted on

https://www.youtube.com/channel/UCo7mlSfb0YbhF7XsO88G91A  System CHP wykorzystujący jako paliwo biomasę wytwarza ciepło w postaci gorącej wody (maks. 900C), a także energię elektryczną. System może pracować 24 godziny na dobę 7.500 godzin rocznie. Parametry systemu: Paliwo: Zrębki o wilgotności maks. 50% – granulat drzewny (pellet) itp. Jednostka spalania /komora spalania/: Gazyfikator, tzw. zgazowarka o parametrach 250 kWt . Kocioł […]

News

Nominacja do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018 dla Termo2Power S.A.

Posted on

Termo2Power S.A. uzyskała nominację do prestiżowego wyróżnienia – Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018 pod patronatem Prezes Urzędu Patentowego RP, dr Alicji Adamczak –  za projekt pn.: "Opracowanie wysokosprawnej kompaktowej siłowni kogeneracyjnej małej mocy zasilanej biomasą (BioCHP) dla energetyki rozproszonej" w kategorii "Innowacje w energetyce". Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju jest odpowiedzią na nową perspektywę unijną 2014-2020. Laureatami zostają […]

News

Small Scale Organic Rankine Cycle (ORC): A Techno-Economic Review.

Posted on

Artykuł „Small Scale Organic Rankine Cycle (ORC): A Techno-Economic Review” (http://www.mdpi.com/1996-1073/10/4/413/html) (źródło: Serwis MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute) References (…) 43. Termo 2 Power Website. Available online: http://termo2power.com/ (accessed on 15 March 2017).   Energies 2017, 10(4), 413; doi:10.3390/en10040413 Article Small Scale Organic Rankine Cycle (ORC): A Techno-Economic Review Lorenzo Tocci 1,2,*, Tamas Pal 2,3, Ioannis Pesmazoglou 2 and Benjamin Franchetti 2 1 Department of Mechanical and Aerospace […]

News

Wznowienie obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki Termo2Power S.A.

Posted on

Za raportem bieżącym Spólki nr 74/2017 z 08 sierpnia 2017 r. (ESPI), oraz komunikatem Komisji Nadzoru Finansowegow w sprawie skrócenia okresu zawieszenia obrotu akcjami spółki Termo2Power S.A. opublikowanym 09 sierpnia 2017 r. Zarząd Spółki informuje, że w dniu 08 sierpnia 2017 roku, w związku z uchyleniem decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie żądania zawieszenia obrotu akcjami spółki […]

News

Zawieszenie na rynku NewConnect obrotu akcjami spółki TERMO2POWER S.A.

Posted on

Raport bieżący nr 70/2017 z 02 sierpnia 2017 r. (ESPI)    Zarząd Spółki Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 02 sierpnia 2017 roku Spółka za pośrednictwem poczty elektronicznej, otrzymała Uchwałę Nr 835/2017 (Uchwała) Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 2 sierpnia 2017 r. […]

News

Spółka zawarła umowę współpracy z Instytutem Energii Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie.

Posted on

Zarząd Spółki Termo2Power S.A. podpisał w dniu 28 lipca 2017 roku umowę współpracy z Instytutem Energii Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie.  Zważywszy, że: A. Instytut Energii dysponuje technologią termicznego przetwarzania odpadów w systemie zgazowania. B.Termo2Power dysponuje technologią produkcji energii elektrycznej z wykorzystaniem ekspandera.  Strony Umowy gotowe są i wyrażają chęć do rozpoczęcia współpracy w zakresie: […]

News

Projekt Spółki ? oficjalne pismo z NCBiR informujące o wybraniu projektu do dofinansowania i wezwanie do przekazania przez Spółkę podpisanej umowy i załączników.

Posted on

Zarząd Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 19 lipca 2017 roku otrzymał oficjalne pismo od Instytucji Pośredniczącej (Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – "NCBiR") informujące o wybraniu projektu Termo2Power S.A. do dofinansowania. W związku z powyższym NCBiR zwrócił się do Spółki o dostarczenie dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu, […]