News

Nominacja do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018 dla Termo2Power S.A.

Posted on

Termo2Power S.A. uzyskała nominację do prestiżowego wyróżnienia – Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018 pod patronatem Prezes Urzędu Patentowego RP, dr Alicji Adamczak –  za projekt pn.: "Opracowanie wysokosprawnej kompaktowej siłowni kogeneracyjnej małej mocy zasilanej biomasą (BioCHP) dla energetyki rozproszonej" w kategorii "Innowacje w energetyce". Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju jest odpowiedzią na nową perspektywę unijną 2014-2020. Laureatami zostają […]