News

Wznowienie obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki Termo2Power S.A.

Posted on

Za raportem bieżącym Spólki nr 74/2017 z 08 sierpnia 2017 r. (ESPI), oraz komunikatem Komisji Nadzoru Finansowegow w sprawie skrócenia okresu zawieszenia obrotu akcjami spółki Termo2Power S.A. opublikowanym 09 sierpnia 2017 r. Zarząd Spółki informuje, że w dniu 08 sierpnia 2017 roku, w związku z uchyleniem decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie żądania zawieszenia obrotu akcjami spółki […]

News

Zawieszenie na rynku NewConnect obrotu akcjami spółki TERMO2POWER S.A.

Posted on

Raport bieżący nr 70/2017 z 02 sierpnia 2017 r. (ESPI)    Zarząd Spółki Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 02 sierpnia 2017 roku Spółka za pośrednictwem poczty elektronicznej, otrzymała Uchwałę Nr 835/2017 (Uchwała) Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 2 sierpnia 2017 r. […]