News

Spółka zawarła umowę współpracy z Instytutem Energii Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie.

Posted on

Zarząd Spółki Termo2Power S.A. podpisał w dniu 28 lipca 2017 roku umowę współpracy z Instytutem Energii Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie.  Zważywszy, że: A. Instytut Energii dysponuje technologią termicznego przetwarzania odpadów w systemie zgazowania. B.Termo2Power dysponuje technologią produkcji energii elektrycznej z wykorzystaniem ekspandera.  Strony Umowy gotowe są i wyrażają chęć do rozpoczęcia współpracy w zakresie: […]

News

Projekt Spółki – oficjalne pismo z NCBiR informujące o wybraniu projektu do dofinansowania i wezwanie do przekazania przez Spółkę podpisanej umowy i załączników.

Posted on

Zarząd Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 19 lipca 2017 roku otrzymał oficjalne pismo od Instytucji Pośredniczącej (Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – "NCBiR") informujące o wybraniu projektu Termo2Power S.A. do dofinansowania. W związku z powyższym NCBiR zwrócił się do Spółki o dostarczenie dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu, […]