ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 30.06.2023 R.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 30.06.2023 R.

Zarząd Emitenta Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 30 czerwca 2023 roku, na godzinę 12:00 w Kancelarii Notarialnej Rafał Brandt, Joanna Okońska, Sebastian Chaber s.c. adres: ul. Mokotowska 46A lokal 27, 00-543 Warszawa („ZWZ”).

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, treść projektów uchwał, wzór pełnomocnictwa do uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu, wzór formularza do wykonywania prawa głosu na ZWZ przez pełnomocnika, informacja o liczbie akcji i głosów w Spółce na dzień ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz klauzula informacyjna RODO, znajdują się w załącznikach do niniejszego ogłoszenia.

Załączniki do raportu o zwołaniu WZ
 

**************************************************************************************************