EBI 2021 r.

 

RAPORTY EBI (2021 r.)

Inwestowanie w produkty Termo2Power: akcje i obligacje, to inwestycja w „zielone technologie”. Twoje pieniądze bezpośrednio uczestniczą w redukcji CO2 i walce z globalnym ociepleniem, podczas gdy Ty osiągasz wysokie zyski. Ponieważ nasze zrównoważone rozwiązania uzyskania energii elektrycznej w oparciu o konwersję ciepła, nie są zależne od godzin słonecznych lub prędkości wiatru, mogą działać w systemie 24/7. Dzięki temu ich spłata jest możliwa w okresie krótszym niż 5 lat, bez żadnych dotacji.

sn-nc-pl-rgb

 

17-05-2021  Raport Bieżący | 5/2021 Zawarcie umowy z podmiotem uprawnionym do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego.
17-05-2021  Raport Bieżący | 4/2021 Raport okresowy za I kwartał 2021 roku.
17-05-2021  Raport Bieżący | 3/2021 Korekta raportu okresowego za I kwartał 2020 roku.
15-02-2021  Raport Bieżący | 2/2021 Raport za IV kwartał 2020 roku.
30-01-2021  Raport Bieżący | 1/2021 Harmonogram raportów okresowych w roku 2021.