ZASTOSOWANIE

Globalne (odpadowe) ciepło na rynku konwersji energii dla systemów <200 kWe jest nadal praktycznie niewykorzystane. W każdym kraju na świecie istnieją różne segmenty rynku , które mogą skorzystać z technologii 

SEGMENTY RYNKU/DO ZASTOSOWANIA W KAŻDYM KRAJU

 • Elektrownie wykorzystujące biomasę –instalacje
 • Elektrownie wykorzystujące biogaz -instalacje
 • Silniki diesel / gaz / generatory rury wydechowe
 • Przemysł metalowy
 • Cementownie
 • Przemysł szklarski
 • Przemysł ceramiczny
 • Przemysł papierniczy
 • Piece do wytopu metali nieżelaznych
 • Refinerie
 • Rolnictwo –szklarnie
 • Przemysł spożywczy
 • Rozwiązania geotermalne
 • Wypoczynek – podgrzewanie wody w basenach
 • Miejsca odizolowane od zasilania sieciowego (statki morskie, oddalone lokalizacje, wyspy)

 • Spopielanie odpadów (uzyskiwanie energii)

 • Farmy solarne termiczne – CSP (Concentrated Solar Power) 

Parametry źródła ciepła Płyn roboczy systemu

Wymagania dotyczące chłodzenia i zastosowanie,

przewidywana sprawność

Płyn 95 ºC-120 ºC R245fa < 15 ºC Water

 • energia elektryczna
 • sprawność 6% – 9 %
Ciecz 120 ºC-220 ºC
Gaz   250 ºC-450 ºC
Solkatherm SES
Solkane mfc 365/R227
mix9307
< 35 ºC woda/wieża chłodnicza

 • energia elektryczna
 • niska temperatura kogeneracji max 40 -45ºC
 • sprawność 12 % – 15%
Ciecz 220 ºC- 320 ºC
Gaz 410 ºC – 850 ºC
Siloxanes MM/MDM
STEAM CYCLE
< 100 ºC woda/wieża chłodnicza

 • energia elektryczna
 • kogeneracja 95ºC- 135ºC
 • trigeneracja
 • sprawność 16 % – 20 % +

The schedule of technical applications show that when we have low temperature heat source like 95 C – 120 C the ORC working fluid can be R245fa , but it implicates that because of its boiling point of 14,7 C we need cooling water of 12 C (or lower) to have a reasonable kWe efficiency of max 7% – 9%.

When there is no cooling water of that temperature available the efficiency will be lower as to the point of where is no nett electricity production at all, because there is not only power consumption from the ORC systempump – automatics, but also from hot and cold side circulation pumps/fans.

In case we have high temperature liquids or fluegas higher than 410 C it is possible to implement a steam cycle system in stead of a high temperature siloxane driven ORC. Only with this level of heat sources it is possible to have full co-generation applications for heating or drying.

Termo2Power prefers steam cycle applications because the working fluid ( Water = R718 ) is cheaper and more ecological than refrigerants or siloxanes. In addition the steam system does not need any expander lubrication injection- separation system, what makes the system easier- cheaper.

Also for heat recovery from (bio)gas-diesel combustion engines exhausts the steam cycle is preferred because otherwise there is need of an intermediate heat exchanger and a thermal oil loop before it can heat up an ORC working fluid like Solkatherm SES36.