ZARZĄD I RADA NADZORCZA

Pan Jacob Brouwer

Prezes Zarządu

Pan Jacob Brouwer posiada obywatelstwo Królestwa Niderlandów. Jest współzałożycielem i akcjonariuszem Emitenta, wchodzi w skład jego Zarządu od momentu powstania Spółki.

Absolwent Akademii Pedagogicznej w Amsterdamie a także podyplomowych studiów w Holenderskim Instytucie Marketingu (NIMA), gdzie ukończył kolejno trzy poziomy kształcenia, w międzyczasie pracując jako researcher rynku nieruchomości w firmie „Wilma” – największej holenderskiej firmie developerskiej, stając się ostatecznie wykładowcą akademickim w Holenderskim Instytucie Nauk Społecznych (ISW) i uzyskując uprawnienia do egzaminowania przyszłych kandydatów na specjalistów ds. marketingu.

Równocześnie Jacob Brouwer utworzył swoją spółkę konsultingową, która robiła analizę wykonalności dla największego funduszu emerytalnego w Holandii „NBP”. Był także autorem kilku znaczących projektów z zakresu marketingu m.in. koncepcji marketingowej dla departamentu serwisowego firmy Philips. W tym okresie został również konsultantem holendersko-rosyjskiej spółki handlowej “SLtrade”

W 1996 roku Jacob Brouwer przeniósł się do Polski i rozpoczął działalność w swojej firmie działającej na rynku nieruchomości.

W 2003 roku zmienił branżę i został przedstawicielem firmy Hauppauge (światowego lidera rynku tunerów telewizyjnych) na Europę Wschodnią i Centralną.

Jacob Brouwer posługuje się swobodnie sześcioma językami – holenderskim, angielskim, niemieckim, francuskim, polskim i rosyjskim.

Opis zamieszczony w dokumencie informacyjnym wskazuje wszystkie spółki prawa handlowego, w których w okresie ostatnich trzech lat Pan Jacob Brouwer był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem.

Pan Dariusz Robert Wiśniewski (Życiorys zawodowy)

Członek Rady Nadzorczej

Pan Eduard Bergmans

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Akademii Technicznej w Haarlem (Holandia), którą ukończył w 1987 roku, jako inżynier technologii lotniczej.

Po ukończeniu studiów do 1990 roku pracował na Bliskim Wschodzie jako inżynier serwisowy na platformach wydobywczych ropy i gazu.

Od 1990 do chwili obecnej, Eduard Bergmans działa jako inżynier utrzymania ruchu Nissan Motors Europe BV, w europejskiej części centrum logistycznego koncernu, z siedzibą w Holandii.

Pan Cezary Kosiński

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie (w latach 2010 – 2015), na kierunku Zarządzanie; Specjalizacja: zarządzanie zasobami ludzkimi. Jest specjalistą poruszającym się w wielu środowiskach informatycznych, biegle poruszającym się w branżach wsparcia IT / bezpieczeństwa (zarządzanie systemami bezpieczeństwa) / kontroli danych (administracja bazami danych, praca na danych osobowych).

Jako Młodszy Specjalista ds. Należności pracował dla AstraZeneca UK Limited (10.2009 – 06.2011). Do zakresu jego obowiązków należało: wyjaśnianie spraw drażliwych w relacji B2B, import / export plików systemu SAP, usprawnianie procesów dotyczących eksportu danych z systemu SAP i weryfikowanie i współtworzenie procedur dla firmy outsourcingowej.

Obecnie (od 12.2011 r.) pracuje dla TVN S.A., jako Młodszy Specjalista ds. Systemu Uprawnień.

Pan Antonio La Marca

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Uniwersytetu w Neapolu na kierunku Marketing i komunikacja

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
  • PREZES Masterit Group, (2002 – 2005)
  • WSPÓŁZAŁOŻYCIEL I KIEROWNIK Yingli Italy, (2006 – 2010)
  • Założyciel, PREZES Glocal Energy, (2007 – Nadal)
  • Rozpoczęcie sprzedaży modułów PV w firmie Enel Green Power i Endesa Group, (2008 – 2012)
  • Pv rozwój dużej elektrowni fotowoltaicznej na lądzie i dachu dla Elecnora i Atersy, (2008 – 2012)
  • Rozwój 5 elektrowni zasilanych biomasą we Włoszech, (2013 – 2016)

Pan Gabriel Bartoszewski

Członek Rady Nadzorczej

Student Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: Wydział Ekonomiczny, kierunek Finanse i rachunkowość – specjalność Finansowanie i opodatkowanie przedsiębiorstw.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
  • udziałowiec w spółce kapitałowej (2015 – Nadal),
  • doradztwo na rzecz spółek prawa handlowego w zakresie zarządzania funduszami (2015 – Nadal),
  • doradztwo na rzecz spółek prawa handlowego w zakresie transferu nauki do biznesu (2015 – Nadal),
  • doradztwo na rzecz spółek prawa handlowego w zakresie obrotu nieruchomościami (2015 – Nadal).