AKCJONARIAT

  Seria akcji Liczba akcji (szt.) Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów
Waldemar Kosiński A 4 620 229 23,10% 4 620 229 23,10%
Stichting Ga voor Groen A 4 038 643 20,19% 4 038 643 20,19%
Jacob Brouwer A 3 050 166 15,25% 3 050 166 15,25%
Pozostali A 8 290 962 41,46% 8 290 962 41,46%
RAZEM   20 000 000 100,00% 20 000 000 100,00%