(POL) Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (niezdematerializowanych).

Sorry, this entry is only available in Polish.