NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 11.04.2017 R.

Zarząd Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) działając na podstawie art. 398 §1 Kodeksu spółek handlowych (KSH) oraz Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 4021 i art. 4022 na dzień 11 kwietnia 2017 roku na godzinę 13.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power S.A., które odbędzie się w Warszawie w HILTON WARSAW HOTEL AND CONVENTION CENTRE, przy ul. Grzybowskiej 63, 00-844 Warszawa.

Treść ogłoszenia, projekty uchwał, a także formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika:

Osoby reprezentujące spółkę: Jacob Brouwer Prezes Zarządu

**************************************************************************************************