ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 30.06.2022 R.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 30.06.2022 R.

Zarząd Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 30 czerwca 2022 roku (dalej „ZWZ”), na godzinę 12:00 w Kancelarii Notarialnej Rafał Brandt, Joanna Okońska, Sebastian Chaber s.c., adres: ul. Mokotowska 46A lokal 27, Warszawa.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na ZWZ przez pełnomocnika znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.

Załączniki:

1/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power SA_06.2022

2/ 20220603_Termo2Power_ZWZ – liczba akcji i głosów

 


Osoby reprezentujące spółkę: Jacob Brouwer Prezes Zarządu

**************************************************************************************************