Wznowienie obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki Termo2Power S.A.

Za raportem bieżącym Spólki nr 74/2017 z 08 sierpnia 2017 r. (ESPI), oraz komunikatem Komisji Nadzoru Finansowegow w sprawie skrócenia okresu zawieszenia obrotu akcjami spółki Termo2Power S.A. opublikowanym 09 sierpnia 2017 r. Zarząd Spółki informuje, że w dniu 08 sierpnia 2017 roku, w związku z uchyleniem decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie żądania zawieszenia obrotu akcjami spółki Termo2Power S.A., Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę Nr 917/2017 z 8 sierpnia 2017 r. w sprawie wznowienia obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki Termo2Power. Wznowienie obrotu akcjami spółki Termo2Power S.A., oznaczonymi kodem "PLTRMPR00017", nastąpiło od sesji giełdowej w dniu 9 sierpnia 2017 r.

Treść Uchwały Nr 917/2017 GPW: Uchwał nr 917_ZGPW_08.08.2017

Treść komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego opublikowany 09.08.2017 r.: Komunikat KNF

Raport bieżący Spółki nr 74/2017 z 08 sierpnia 2017 r.: Biznes.pap.pl – raport firmy TERMO2POWER