KALENDARIUM 2022

 

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku.

Zarząd Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2022 roku.

Przekazywanie raportów do publicznej wiadomości będzie odbywało się w następujących terminach:
– raport okresowy kwartalny za I kwartał 2022 r. – 16 maja 2022 r.
– raport okresowy kwartalny za II kwartał 2022 r. – 16 sierpnia 2022 r.
– raport okresowy kwartalny za III kwartał 2022 r. – 14 listopada 2022 r.
– raport okresowy roczny za 2021 r. – 21 marca 2022 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej przez Emitenta w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.
Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"