KALENDARIUM 2023

 

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku.

Zarząd Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2023 roku.

Przekazywanie raportów do publicznej wiadomości będzie odbywało się w następujących terminach:

– raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2022 r. – 14 lutego 2023 r.
– raport okresowy kwartalny za I kwartał 2023 r. – 15 maja 2023 r.
– raport roczny za 2022 r. – 31 maja 2023 r.
– raport okresowy kwartalny za II kwartał 2023 r. – 14 sierpnia 2023 r.
– raport okresowy kwartalny za III kwartał 2023 r. – 14 listopada 2023 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej przez Emitenta w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.
Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"