Rozruch systemu demonstracyjnego CHP (Combined Heat and Power) zasilanego biomasą.

https://www.youtube.com/channel/UCo7mlSfb0YbhF7XsO88G91A 

System CHP wykorzystujący jako paliwo biomasę wytwarza ciepło w postaci gorącej wody (maks. 900C), a także energię elektryczną. System może pracować 24 godziny na dobę 7.500 godzin rocznie.

Parametry systemu:

Paliwo: Zrębki o wilgotności maks. 50% – granulat drzewny (pellet) itp.

Jednostka spalania /komora spalania/: Gazyfikator, tzw. zgazowarka o parametrach 250 kWt .

Kocioł parowy /komora grzewcza/: Typ rurowy, wodny, o parametrach 3000C i 40 bar.

Osiągi: 190 kWt energii cieplnej i maks. 50 kWe energii elektrycznej przy 400 V i 50 Hz.

Energię elektryczną można wykorzystać na własny użytek, ale można ją również sprzedać do sieci publicznej. W przypadku sprzedaży energii elektrycznej do sieci publicznej wymagany jest falownik (jak w przypadku paneli słonecznych).

Uwaga: Komora spalania zgazowującego może również wykorzystywać jako paliwo wszystkie rodzaje odpadów (RDF, odpady komunalne, suszony obornik i osady ściekowe).

Segmenty rynku:

Typowymi użytkownikami tego typu produktów są: tartaki, przemysł meblowy, palarnie kawy, szklarnie, spalarnie śmieci i RDF-u itp., a także użytkownicy w odległych rejonach, wyspach.

Opis funkcjonalny systemu:

Biomasa jest spalana / zgazowana / w palniku zgazowarki w około 10000 C. 

Gorące spaliny w komorze kotła parowego przekształcają wodę w parę (maks. 40 bar).

Para pod ciśnieniem dostaje się do pierwszego ekspandera podłączonego do generatora o mocy 30 kW.

Po wyjściu z pierwszego ekspandera para o niższej temperaturze wchodzi do wymiennika ciepła. (Poziomy, okrągły element pomiędzy oboma ekspanderami). Wymiennik ciepła zwiększa temperaturę pary co powoduje zwiększenie jej objętość (dla zwiększenia wydajności i eliminacji kropli kondensatu). Źródłem ciepła w wymienniku są spaliny odprowadzane z kotła, które teraz mają temperaturę około 400° C.

Następnie ponownie ogrzana para wchodzi do drugiego ekspandera podłączonego również do generatora o mocy 30 kW.

Po drugim ekspanderze para wchodzi do skraplacza, gdzie zmienia fazę z powrotem w ciekłą wodę.

Skraplacz musi być chłodzony wodą. Ta woda chłodząca jest podgrzewana i używana w cyklach centralnego ogrzewania, np. biura, hali.

Pionowy wymiennik ciepła (po prawej stronie) podgrzewa skondensowaną wodę do około 100 ° C, zanim powróci do kotła, gdzie ponownie zmieni fazę w parę. Spaliny przed wyjściem do atmosfery są schładzane do temperatury około 130 ° C.

 

Zanim spaliny przedostaną się do atmosfery, oczyszczane są filtrami, m.in. „cyklon”, który usuwa części pyłu ze spalin.

Jest to zamknięty obwód, w którym ciśnienie w układzie określa się za pomocą wysokociśnieniowej pompy wodnej.

Sprawność elektryczna w zależności od ciśnienia i temperatury wody chłodzącej waha się między 10% a 20%.

Ogólna sprawność kogeneracyjna systemu wynosi około 85%. Brakujące 15% energii jest nie odebrane ze spalin skierowanych do atmosfery przez komin.

Obecny status ? zawansowanie prac

Aktualna lokalizacja: Rzym/Włochy

Jednostka demonstracyjna wymaga izolacji (termicznej i akustycznej). Odpowiednio zostaną nadane kody i algorytmy dla automatyki układu i układ przejdzie ostateczny test trwałości, Pozostaje stworzenie dokumentacji technicznej na potrzeby certyfikacja na rynki lokalne.

Parametry dostaw

Produkty typu CHP będą miały moc w przedziałach termicznych+elektryczne:

od 75 kWt / 10 kWe do 2 MWt / 400 kWe.