PRZEMYSŁOWE SYSTEMY MAGAZYNOWANIA ENERGII

 

PRZEMYSŁOWE SYSTEMY MAGAZYNOWANIA ENERGII

   Wyzwania związane z przejściem na energię odnawialną są szczególnie zakorzenione w niekontrolowanej zmienności produkcji energii związanej z warunkami pogodowymi, która nie pokrywa się z zapotrzebowaniem na energię elektryczną. To niedopasowanie wymaga zastosowania systemów magazynowania energii.
   Dlatego Termo2Power S.A. oferuje przemysłowe systemy magazynowania energii z chłodzeniem i ogrzewaniem cieczą, począwszy od modułów 215 kWh do 6,7 MWh na kontener 40 stóp. Systemy te są wyposażone w baterie LFP (LiFePO4), BMS (system zarządzania bateriami), EMS (system zarządzania energią) i systemy bezpieczeństwa.

Zastosowania magazynowania energii

Istnieją różne zastosowania systemów magazynowania energii, takie jak:

Peak shaving (Moce szczytowe).
Czas/przesunięcie obciążenia (Time/load shifting).
Model arbitrażowy.
Zasilanie awaryjne/ups.
Zwiększenie wydajności/mocy dla przemysłu/firm.
DSR (Demand Side Response) – reakcja strony popytowej.