RYNEK TERMO2POWER S.A.

 

Jak wynika z rozpoznanego przez Zarząd Spółki zakresu działania konkurencji, w chwili obecnej Termo2Power S.A. posiada technologię, na którą istnieje zapotrzebowanie rynkowe. Obecnie istnieje tylko około 20 – 25 firm na rynku światowym, które zajmują się technologią ORC. W poszczególnych segmentach, gdzie wyznacznikami są temperatura i moc, konkurencja jest niewielka lub brak jest konkurencji – np. segment od 1800 C i wyżej oraz mocy do 100 kWe. Największa konkurencja dla maszyn ORC występuje w segmencie powyżej 200 kW. W przeważającej mierze podmioty konkurencyjne nie posiadają jej w swojej ofercie.

Produkty Emitenta można podzielić na następujące grupy:

1. Kompletne maszyny ORC,

2. Zestaw elektrociepłownia ko- i trigeneracyjny na bazie pary wodnej,

3. Pojedyncze ekspandery lub ekspandery z generatorem,

4. Usługi instalacyjne i konserwacyjne związane z wyżej wymienionymi produktami.