Micro Combustor (mikrokomora spalania) opatentowana przez Microsystemfuel Srl.

Zarząd Termo2Power S.A. rozważa propozycję złożoną Spółce przez Microsystemfuel Srl., na zawarcie umowy na wyłączność, dotyczącej wprowadzenie urządzenia na rynki Polski i Holandii. Micro Combustor jest opatentowaną technologią gazyfikacji za pomocą sprężonego powietrza i wyodrębnienia wodoru i tlenu w procesie gazyfikacji. W urządzeniu można stosować różne typy paliwa jak np. biomasa (pellet, zrębki drzewne) ale również odpady typu RDF (Refuse Derived Fuel), plastik, oleje i odpady odzwierzęce.   Dostępne moce: od ok. 20 kWt – 50 kWt dla gospodarstw domowych i do około 1 MWt  dla odbiorców przemysłowych.  Moc jednostki jest również zależna od wartości zastosowanego opału. Systemy byłyby oferowane jako mikrokomory spalania połączone z kotłem grzewczym lub z kotłem parowym z dodatkowo zintegrowaną jednostką kogeneracyjną Termo2Power S.A.

Brykiet RDF.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałości po zgazowaniu 25 kg RDF.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syngaz wytworzony przez Micro Combustor jest spalany bezpośrednio w temp. 850 – 11000C (z możliwością regulowania temperatury w tym zakresie).

 

Emisja spalin jest uzależniona od rodzaju zastosowanego paliwa. Pomiar poziomu wszystkich emisji zawartych w spalinach zakończy się w marcu – kwietniu 2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Przed ostatecznym wprowadzeniem na rynek europejski (w odniesieniu do klientów z terytorium Unii Europejskiej) Micro Combustor musi przejść proces certyfikacji europejskiej (CE).