ESPI 2021 r.; 2022 r.; 2023 r.; 2024 r.

 

RAPORTY ESPI 2021 r.; 2022 r.; 2023 r.; 2024 r.

Inwestowanie w produkty Termo2Power: akcje i obligacje, to inwestycja w „zielone technologie”. Twoje pieniądze bezpośrednio uczestniczą w redukcji CO2 i walce z globalnym ociepleniem, podczas gdy Ty osiągasz wysokie zyski. Ponieważ nasze zrównoważone rozwiązania uzyskania energii elektrycznej w oparciu o konwersję ciepła, nie są zależne od godzin słonecznych lub prędkości wiatru, mogą działać w systemie 24/7. Dzięki temu ich spłata jest możliwa w okresie krótszym niż 5 lat, bez żadnych dotacji.

sn-nc-pl-rgb

2024 r.

28-06-2024  Raport Bieżący | 5/2024 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2024 roku.
31-05-2024  Raport Bieżący | 4/2024 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo2Power S.A. na dzień 28 czerwca 2024 roku.
06-02-2024  Raport Bieżący | 3/2024 Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta i zwiększeniu stanu dotychczas posiadanego udziału powyżej 5% ogólnej liczby głosów.
02-01-2024  Raport Bieżący | 2/2024 Zawiadomienie o transakcji w trybie art. 19 MAR.
02-01-2024  Raport Bieżący | 1/2024 Zawiadomienie o transakcji w trybie art. 19 MAR.

 

2023 r.

 

29-12-2023  Raport Bieżący | 67/2023 Rozliczenie umowy na dostawę 378 sztuk serwerów autoryzujących transakcje blockchain opartych na dedykowanych procesorach GPU.
20-12-2023  Raport Bieżący | 66/2023 Zawarcie umowy na dostawę 378 sztuk serwerów autoryzujących transakcje blockchain opartych na dedykowanych procesorach GPU.
18-12-2023  Raport Bieżący | 65/2023 Wybór oferty Konsorcjum na zakup serwerów autoryzujących transakcje blockchain opartych na dedykowanych procesorach GPU – 378 sztuk.
15-11-2023  Raport Bieżący | 64/2023 Istotne informacje dotyczące umowy sprzedaży agregatu kogeneracyjnego (CHP) na biogaz o mocy 50kW w zabudowie kontenerowej.
18-10-2023  Raport Bieżący | 63/2023 Zawiadomienie o transakcji w trybie art. 19 MAR.
06-10-2023  Raport Bieżący | 62/2023 Zawiadomienie o transakcji w trybie art. 19 MAR.
15-09-2023  Raport Bieżący | 61/2023 Zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta i zmniejszeniu stanu dotychczas posiadanego przez Akcjonariusza udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów.
13-09-2023  Raport Bieżący | 60/2023 Zawiadomienie o transakcji w trybie art. 19 MAR.
13-09-2023  Raport Bieżący | 59/2023 Zawiadomienie o transakcji w trybie art. 19 MAR.
21-08-2023  Raport Bieżący | 58/2023 Istotne informacje dotyczące umowy dostawy MINI BIOGAZOWNI MBD 500.
16-08-2023  Raport Bieżący | 57/2023 Rozliczenie umowy na dostawę 500 szt. serwerów autoryzujących transakcje blockchain.
20-07-2023  Raport Bieżący | 56/2023 Otrzymanie przez Emitenta zaliczki w ramach realizacji umowy na dostawę 500 szt. serwerów autoryzujących transakcje blockchain.
14-07-2023  Raport Bieżący | 55/2023 Podpisanie umowy na dostawę 500 szt. serwerów autoryzujących transakcje blockchain.
13-07-2023  Raport Bieżący | 54/2023 Wybór oferty w zapytaniu ofertowym na dostawę 500 szt. serwerów autoryzujących transakcje blockchain.
30-06-2023  Raport Bieżący | 53/2023 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2023 roku.
28-06-2023  Raport Bieżący | 52/2023 Aktualizacja informacji dotyczących udziału w zapytaniu ofertowym na dostawę 500 szt. serwerów autoryzujących transakcje blockchain.
19-06-2023  Raport Bieżący | 51/2023 Złożenie wniosku w ramach organizowanego w Holandii przez RWE i Chemport Europe konkursu "Sustainable Industry Challenge 2023".
02-06-2023  Raport Bieżący | 50/2023 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo2Power S.A. na dzień 30 czerwca 2023 roku.
26-05-2023  Raport Bieżący | 49/2023 Nowe rozwiązanie wentylacji/chłodzenia dla serii Antminer S19 Pro /Pro+ oraz udział w zapytaniu ofertowym.
25-05-2023  Raport Bieżący | 48/2023 Aktualizacja informacji dotyczących realizacji zamówień i dostaw folii Solar Power oraz alternatywnego systemu montażu PV dla wszystkich dachów płaskich (w tym o małej wytrzymałości).
19-05-2023  Raport Bieżący | 47/2022 Istotne informacje dotyczące umowy sprzedaży agregatu kogeneracyjnego (CHP) na biogaz o mocy 50kW w zabudowie kontenerowej. 
11-05-2023  Raport Bieżący | 46/2023 Umowa sprzedaży agregatu kogeneracyjnego (CHP) na biogaz o mocy 50kW w zabudowie kontenerowej.
24-04-2023  Raport Bieżący | 45/2023 Istotne informacje dotyczące spółki zależnej od Emitenta.
11-04-2023  Raport Bieżący | 44/2023 Istotne informacje dotyczące umowy dostawy MINI BIOGAZOWNI MBD 500.
30-03-2023  Raport Bieżący | 43/2023 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo2Power S.A. na dzień 04.05.2023 r.
22-03-2023  Raport Bieżący | 42/2023 Wycofanie wniosku o wprowadzenie akcji serii B do obrotu.
20-03-2023  Raport Bieżący | 41/2023 Umowa dostawy MINI BIOGAZOWNI MBD 500.
14-03-2023  Raport Bieżący | 40/2023 Istotne informacje dotyczące spółki zależnej od Emitenta.
18-01-2023  Raport Bieżący | 39/2023 Zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta i zmniejszeniu stanu dotychczas posiadanego przez Akcjonariusza udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów.
18-01-2023  Raport Bieżący | 38/2023 Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki.
12-01-2023  Raport Bieżący | 37/2023 Podpisanie listu intencyjnego z Forty spółka jawna. TERMO2POWER S.A.
11-01-2023  Raport Bieżący | 36/2023 Wprowadzenie do sprzedaży zestawów minibiogazowni – szklarni hydroponicznych – rozliczenie wykonania jednostki demonstracyjnej.
11-01-2023  Raport Bieżący | 35/2023 Aktualizacja informacji dotyczących współpracy z Zakładem Rolnym Bieniów w zakresie dotyczącym farm koparek kryptowalut oraz projektu fotowoltaicznego o mocy 2MW.
11-01-2023  Raport Bieżący | 34/2023 Aktualizacja informacji dotyczących sprzedaży kontenerowej mikrobiogazowni dla osoby fizycznej.
11-01-2023 Raport Bieżący | 33/2023 Aktualizacja informacji dotyczących sprzedaży kontenerowej mikrobiogazowni do Zakładu Rolnego Bieniów.

 

2022 r.

29-12-2022  Raport Bieżący | 32/2022 Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta i zwiększeniu stanu dotychczas posiadanego udziału powyżej 5% ogólnej liczby głosów.
29-12-2022  Raport Bieżący | 32/2022 Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta i zwiększeniu stanu dotychczas posiadanego udziału powyżej 5% ogólnej liczby głosów.
28-12-2022  Raport Bieżący | 31/2022 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki.
22-12-2022  Raport Bieżący | 30/2022 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki.
21-12-2022  Raport Bieżący | 29/2022 Wprowadzenie do sprzedaży agregatów prądotwórczych na rynek ukraiński.
20-12-2022  Raport Bieżący | 28/2022 Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki.
20-12-2022  Raport Bieżący | 27/2022 Informacje dotyczące spłaty przez Emitenta pożyczek udzielonych przez Green Nanotech Ventures sp. z o. o.
14-12-2022  Raport Bieżący | 26/2022 Aktualizacja informacji dotyczących realizacji zamówień i dostaw folii Solar Power.
17-10-2022  Raport Bieżący | 25/2022 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki.
30-09-2022  Raport Bieżący | 24/2022 Informacja o uznaniu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Projektu Termo2Power S.A. za zrealizowany.
20-09-2022  Raport Bieżący | 23/2022 Istotne informacje dotyczące spółki zależnej od Emitenta.
09-08-2022  Raport Bieżący | 22/2022 Zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta i zmniejszeniu stanu dotychczas posiadanego udziału poniżej 10% ogólnej liczby głosów.
09-08-2022  Raport Bieżący | 21/2022 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki.
01-08-2022  Raport Bieżący | 20/2022 Wprowadzenie do sprzedaży zestawów minibiogazowni – szklarni hydroponicznych – aktualizacja terminów.
30-06-2022  Raport Bieżący | 19/2022 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2022 roku. 
07-06-2022  Raport Bieżący | 18/2022 Informacje dotyczące Umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na dofinansowanie Projektu Spółki Termo2Power S.A.
03-06-2022  Raport Bieżący | 17/2022 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo2Power S.A. na dzień 30 czerwca 2022 r.
27-05-2022  Raport Bieżący | 16/2022 Wprowadzenie do sprzedaży zestawów minibiogazowni – szklarni hydroponicznych.
25-04-2022  Raport Bieżący | 15/2022 Zawarcie drugiej warunkowej umowy sprzedaży kontenerowej mikrobiogazowni.
22-04-2022  Raport Bieżący | 14/2022 Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży kontenerowej mikrobiogazowni.
15-04-2022  Raport Bieżący | 13/2022 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki.
06-04-2022  Raport Bieżący | 12/2022 Termo2Power S.A. wprowadza Elastyczne Panele Słoneczne dla pojazdów profesjonalnych i rekreacyjnych.
11-03-2022  Raport Bieżący | 11/2022 Wprowadzenie na polski rynek mikroinstalacji biogazowych.
03-03-2022  Raport Bieżący | 10/2022 Zakup nieruchomości przez spółkę zależną Emitenta na potrzeby realizacji projektu.
16-02-2022  Raport Bieżący | 9/2022 Zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta i zmniejszeniu stanu dotychczas posiadanego udziału poniżej 15% ogólnej liczby głosów.
15-02-2022  Raport Bieżący | 8/2022 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki.
21-01-2022  Raport Bieżący | 7/2022 Decyzja Emitenta o akceptacji kryptowalut jako instrumentu płatniczego za produkty, oferowane przez Spółkę, z zakresu fotowoltaiki, pomp ciepła i magazynów energii.
19-01-2022  Raport Bieżący | 6/2022 Zawarcie umowy sprzedaży agregatu kogeneracyjnego pod własną marką, napędzanego gazem ziemnym o mocy 200 kW.
18-01-2022  Raport Bieżący | 5/2022 Rozpoczęcie przez Emitenta działalności na rynku rozwiązań magazynowania energii.
13-01-2022  Raport Bieżący | 4/2022 Udzielenie pożyczki Emitentowi przez akcjonariusza.
13-01-2022  Raport Bieżący | 3/2022 Zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta i zmniejszeniu stanu dotychczas posiadanego udziału poniżej 20% ogólnej liczby głosów.
13-01-2022  Raport Bieżący | 2/2022 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki.
07-01-2022  Raport Bieżący | 1/2022 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki.

 

2021 r.

08-12-2021  Raport Bieżący | 25/2021 Informacje dotyczące Umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na dofinansowanie Projektu Spółki Termo2Power S.A.
17-11-2021  Raport Bieżący | 24/2021 Zakończenie procesu rejestracji Spółki Zależnej od Emitenta.
15-11-2021  Raport Bieżący | 23/2021 Odwołanie prognoz finansowych.
10-11-2021  Raport Bieżący | 22/2021 Informacja o zamówieniu w ramach umowy współpracy z X3M Digital Prosta Spółka Akcyjna.
05-11-2021  Raport Bieżący | 21/2021 Rozpoczęcie współpracy z X3M Digital Prosta Spółka Akcyjna.
04-11-2021  Raport Bieżący | 20/2021 Aktualizacja informacji dotyczących realizacji zamówień i dostaw folii Solar Power.
20-10-2021  Raport Bieżący | 19/2021 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki.
13-10-2021  Raport Bieżący | 18/2021 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki.
25-08-2021  Raport Bieżący | 17/2021 Umowa współpracy z Zakładem Rolnym Bieniów.
25-08-2021  Raport Bieżący | 16/2021 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki.
04-08-2021  Raport Bieżący | 15/2021 Dostawa serwerów autoryzujących transakcje blockchain.
29-06-2021  Raport Bieżący | 15/2021 Udzielenie pożyczki Emitentowi przez akcjonariusza.
29-06-2021  Raport Bieżący | 14/2021 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki.
28-06-2021  Raport Bieżący | 13/2021 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2021 roku.
30-05-2021  Raport Bieżący | 12/2021 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo2Power S.A. na dzień 28 czerwca 2021 r.
28-05-2021  Raport Bieżący | 11/2021 Podpisanie umowy na dostawę serwerów autoryzujących transakcje blockchain.
19-05-2021  Raport Bieżący | 10/2021 Powołanie spółki zależnej od Emitenta.
17-05-2021  Raport Bieżący | 9/2021 Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym ESPI nr 8/2021 dot. rewizji prognoz finansowych na lata 2021 -2023.
14-05-2021  Raport Bieżący | 8/2021 Rewizja prognoz finansowych na lata 2021 -2023.
23-03-2021  Raport Bieżący | 7/2021 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki.
18-03-2021  Raport Bieżący | 6/2021 Podjęcie decyzji w sprawie zawiązania nowej spółki Eco Crypto Farming S. A.
15-02-2021  Raport Bieżący | 5/2021 Odwołanie prognoz na rok 2020.
13-01-2021  Raport Bieżący | 4/2021 Aktualizacja informacji dotyczących współpracy ze Spółką PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona sp. z o. o. oraz zastosowania folii Solar Power.
11-01-2021  Raport Bieżący | 3/2021Korekta zawiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki.
11-01-2021  Raport Bieżący | 2/2021 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki.
07-01-2021  Raport Bieżący | 1/2021 Aktualizacja informacji w zakresie realizacji projektu odzysku ciepła odpadowego związanego z rynkiem wydobywania kryptowalut.