ESPI 2020

 

RAPORTY ESPI (2020 r.)

Inwestowanie w produkty Termo2Power: akcje i obligacje, to inwestycja w „zielone technologie”. Twoje pieniądze bezpośrednio uczestniczą w redukcji CO2 i walce z globalnym ociepleniem, podczas gdy Ty osiągasz wysokie zyski. Ponieważ nasze zrównoważone rozwiązania uzyskania energii elektrycznej w oparciu o konwersję ciepła, nie są zależne od godzin słonecznych lub prędkości wiatru, mogą działać w systemie 24/7. Dzięki temu ich spłata jest możliwa w okresie krótszym niż 5 lat, bez żadnych dotacji.

sn-nc-pl-rgb

 

22.12.2020

 

16:49

38/2020

Dostawa jednostki kogeneracyjnej w ramach realizacji umowy sprzedaży agregatu.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

09.12.2020

 

14:07

37/2020

Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (niezdematerializowanych).

Inne uregulowania.

 

09.11.2020

 

23:18

36/2020

Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (niezdematerializowanych).

Inne uregulowania.

 

18.10.2020

 

15:09

35/2020

Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (niezdematerializowanych).

Inne uregulowania.

 

02.10.2020

 

11:52

34/2020

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki.

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 

30.09.2020

 

23:12

33/2020

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (niezdematerializowanych).

Inne uregulowania.

 

24.09.2020

 

15:08

32/2020

Otrzymanie zaliczki z tytułu umowy na dostawę, montaż, podłączenie, rozruch i serwisowanie instalacji wysokosprawnego systemu kogeneracji.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

22.09.2020

 

12:48

31/2020

Termo2Power rozpoczyna zbieranie zamówień na folię Solar Power na polskim rynku.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

18.09.2020

 

13:34

30/2020

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki.

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 

18.09.2020

 

13:02

29/2020

Podpisanie umowy z FAM – Technika Odlewnicza Sp. z o.o. w Chełmnie na dostawę, montaż, podłączenie, rozruchu i serwisowanie instalacji wysokosprawnego systemu kogeneracji.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

17.09.2020

 

19:30

28/2020

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki.

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 

17.09.2020

 

10:02

27/2020

Uregulowanie kwoty zabezpieczenia przez Termo2Power S.A.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

16.09.2020

 

16:25

26/2020

Otrzymanie zaliczki z tytułu umowy na dostawę i montaż agregatu absorpcyjnego wytwarzającego wodę lodową.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

11.09.2020

 

08:40

25/2020

Podpisanie umowy z FAM – Technika Odlewnicza Sp. z o.o. w Chełmnie na dostawę i montaż agregatu absorpcyjnego wytwarzającego wodę lodową.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

07.09.2020

 

18:37

24/2020

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki.

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 

04.09.2020

 

12:40

23/2020

Zgłoszenie patentowe dotyczące ekspandera gazowego.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

28.08.2020

 

15:46

22/2020

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 27 sierpnia 2020 roku.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

26.08.2020

 

09:23

21/2020

Podjęcie przez Zarząd Emitenta decyzji o rozpoczęciu działalności na rynku odzysku ciepła odpadowego związanego z rynkiem wydobywania kryptowalut.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

24.08.2020

 

19:20

20/2020

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki.

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 

06.08.2020

 

09:59

19/2020

Wybór oferty Termo2Power S.A. na dostawę i montaż agregatu absorpcyjnego o mocy 350 kW.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

05.08.2020

 

13:31

18/2020

Ropoczęcie działalności na rynku HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning – ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja) z agregatami chłodniczymi typu absorpcyjnyego, oferowanymi pod własną marką.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

04.08.2020

 

12:52

17/2020

Wybór oferty Termo2Power S.A. w publicznym zapytaniu ofertowym.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

31.07.2020

 

21:28

16/2020

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo2Power S.A. na dzień 27 sierpnia 2020 r.

Inne uregulowania

 

10.07.2020

 

13:04

15/2020

Przyjęcie harmonogramu dla realizacji umowy sprzedaży agregatu kogeneracyjnego.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

26.06.2020

 

16:28

14/2020

Zawarcie pierwszej umowy sprzedaż agregatu kogeneracyjnego pod własną marką, napędzanego gazem ziemnym o mocy 200 kW.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

26.06.2020

 

18:53

13/2020

Pożyczka od Akcjonariuszy.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

17.06.2020

 

19:39

12/2020

Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki.

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 

12.06.2020

 

20:17

11/2020

Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki.

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 

05.06.2020

 

19:16

10/2020

Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki.

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 

01.06.2020

 

18:35

09/2020

Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki.

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 

05.04.2020

 

12:04

08/2020

Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki.

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 

27.03.2020

 

14:20

07/2020

Podpisanie umowy z Dordtech Circular Energy Solutions B.V. (DECS).

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

12.03.2020

 

23:27

06/2020

Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki.

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 

14.02.2020

 

18:43

05/2020

Informacja dot. niezrealizowania prognoz finansowych Emitenta za 2019 rok. TERMO2POWER S.A.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

14.02.2020

 

18:27

04/2020

Korekta raportu bieżącego ESPI nr 23/2019 dot. pożyczek od akcjonariuszy.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

14.02.2020

 

18:15

03/2020

Decyzja o likwidacji spółki zależnej Grenergy Lab s.r.l.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

31.01.2020

 

22:13

02/2020

Wydłużenie terminu podjęcia decyzji przez klienta w sprawie zamówienia mikroturbin gazowych.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

02.01.2020

 

16:30

01/2020

Aktualizacja informacji w sprawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na dofinansowanie Projektu Spółki Termo2Power S.A.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.