ESPI 2018.

RAPORTY ESPI (2018 r.)

Inwestowanie w produkty Termo2Power: akcje i obligacje, to inwestycja w „zielone technologie”. Twoje pieniądze bezpośrednio uczestniczą w redukcji CO2 i walce z globalnym ociepleniem, podczas gdy Ty osiągasz wysokie zyski. Ponieważ nasze zrównoważone rozwiązania uzyskania energii elektrycznej w oparciu o konwersję ciepła, nie są zależne od godzin słonecznych lub prędkości wiatru, mogą działać w systemie 24/7. Dzięki temu ich spłata jest możliwa w okresie krótszym niż 5 lat, bez żadnych dotacji.

sn-nc-pl-rgb

  20.12.2018
  14:17 39/2018

Podpisanie umowy sprzedaży z centrum ogrodniczym w Ottaviano (Włochy).

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
  13.12.2018
  12:44 38/2018  
Zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta i zmniejszeniu stanu posiadania akcji poniżej 10%.
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
  10.10.2018
  16:43 37/2018  
Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta i zwiększeniu stanu dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów (dotyczy wymiany akcji Termo2Power S.A. na udziały w spółce Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o.).
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
  10.10.2018
  16:34 36/2018

Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki (zakończenie procesu wymiany akcji Termo2Power S.A. na udziały w spółce Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o.).

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
  05.10.2018
  13:34 35/2018

Podpisanie istotnej umowy.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
  05.10.2018
  13:26 34/2018

Pokaz demonstratora we Włoszech. Kolejne informacje.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
  27.09.2018
  21:36 33/2018

Korekta zawiadomienia o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia.

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
  27.09.2018
  17:27 32/2018

Rozszerzenie zdolności produkcyjno-montażowych. Kolejne informacje.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
  27.09.2018
  16:41 31/2018 Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta i zwiększeniu stanu dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów (dotyczy wymiany akcji Termo2Power S.A. na udziały w spółce Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o.)
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
  27.09.2018
  16:03 30/2018

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki (dotyczy wymiany akcji Termo2Power S.A. na udziały w spółce Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o.).

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
  24.08.2018
  18:55 29/2018

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki (dotyczy wymiany akcji Termo2Power S.A. na udziały w spółce Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o.).

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
  15.08.2018
  00:02 28/2018 Zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta i zmniejszeniu stanu posiadania akcji poniżej 15%.
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
  26.07.2018
  08:53 27/2018

 

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki (dotyczy wymiany akcji Termo2Power S.A. na udziały w spółce Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o.).

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
  23.07.2018
  10:53 26/2018

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki (dotyczy wymiany akcji Termo2Power S.A. na udziały w spółce Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o.).

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
  13.07.2018
  20:54 25/2018

 

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki.

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
  11.07.2018
  13:48 24/2018
Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta i zwiększeniu stanu dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów (dotyczy wymiany akcji Termo2Power S.A. na udziały w spółce Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o.).
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
  09.07.2018
  17:59 23/2018

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki.

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
  06.07.2018
  17:30 22/2018

Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki.

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
  06.07.2018
  17:13 21/2018 Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta i zwiększeniu stanu posiadania akcji powyżej 33 1/3 % (dotyczy wymiany akcji Termo2Power S.A. na udziały w spółce Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o.)
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
  05.07.2018
  21:26 20/2018 Zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta i zmniejszeniu stanu posiadania akcji poniżej 5% (dotyczy wymiany akcji Termo2Power S.A. na udziały w spółce Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o.)
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
  05.07.2018
  21:18 19/2018 Zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta i zmniejszeniu stanu posiadania akcji poniżej 5% (dotyczy wymiany akcji Termo2Power S.A. na udziały w spółce Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o.)
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
  05.07.2018
  20:56 18/2018 Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki.
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
  29.06.2018
  09:46 17/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Termo2Power S. A. w dniu 28 czerwca 2018 r. Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
  14.05.2018
  17:01 16/2018 Wymiana akcji Termo2Power S.A. na udziały w spółce Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. Kolejne informacje. Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
  18.04.2018
  13:01 15/2018 Wymiana akcji Termo2Power S.A. na udziały w spółce Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
  05.04.2018
  19:29 14/2018 Pokaz demonstratora we Włoszech. Kolejne informacje. Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
  27.03.2018
  15:20 13/2018 Zainteresowanie globalnego lidera na rynku elektroenergetycznym technologią Termo2Power S.A. Kolejne informacje. Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
  26.03.2018
  13:33 12/2018 Informacja Zarządu Termo2Power S.A. w sprawie wniosku Akcjonariusza Spółki dotyczącego dywidendy. Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
  23.03.2018
  10:10 11/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na NWZA Termo2Power S. A. w dniu 22 marca 2018 r. Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
  09.03.2018
  16:30 10/2018 Rozszerzenie zdolności produkcyjno-montażowych. Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
  10:09 09/2018 Własna marka generatorów prądotwórczych (kogeneracyjnych). Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
  08.03.2018
  16:15 08/2018 Zainteresowanie globalnego lidera na rynku elektroenergetycznym technologią Termo2Power S.A. Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
  05.03.2018
  12:53 07/2018 Porozumienie o dostawie (Ottaviano, Włochy). Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
  27.02.2018
  19:34 06/2018 Pokaz demonstratora we Włoszech. Kolejne informacje. Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
  26.02.2018
  20:01 05/2018 Pokaz demonstratora we Włoszech. Kolejne informacje. Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
  20.02.2018
  18:33 04/2018 Zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta i zmniejszeniu stanu posiadania akcji poniżej 20%. Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
  16.02.2018
  18:38 03/2018 Wymiana akcji Termo2Power S.A. na udziały w spółce Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
  02.02.2018
  17:58 02/2018 Korekta raportu ESPI nr 1/2018 z 02 lutego 2018 r.  
  16:05 01/2018 Pokaz demonstratora we Włoszech. Kolejne informacje. Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.