ESPI 2016.

RAPORTY ESPI (2016 r.)

Inwestowanie w produkty Termo2Power: akcje i obligacje, to inwestycja w „zielone technologie”. Twoje pieniądze bezpośrednio uczestniczą w redukcji CO2 i walce z globalnym ociepleniem, podczas gdy Ty osiągasz wysokie zyski. Ponieważ nasze zrównoważone rozwiązania uzyskania energii elektrycznej w oparciu o konwersję ciepła, nie są zależne od godzin słonecznych lub prędkości wiatru, mogą działać w systemie 24/7. Dzięki temu ich spłata jest możliwa w okresie krótszym niż 5 lat, bez żadnych dotacji.

sn-nc-pl-rgb

  2016.12.29  
  09:12 4/2016 Wprowadzenie akcji serii A na NewConnect. Pierwszy dzień notowania akcji serii A na NewConnect Inne uregulowania
  2016.09.19  
  18:05 3/2016 Informacja Poufna – Przystąpienie do Konsorcjum Naukowego Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
  2016.08.25  
  11:29 2/2016 Informacja Poufna – pozytywna ocena formalna wniosku o dofinansowanie Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
  2016.07.25  
  09:36 1/2016 Uzyskanie dostępu do sytstemu ESPI Inne uregulowania