EBI 2020

 

RAPORTY EBI (2020 r.)

Inwestowanie w produkty Termo2Power: akcje i obligacje, to inwestycja w „zielone technologie”. Twoje pieniądze bezpośrednio uczestniczą w redukcji CO2 i walce z globalnym ociepleniem, podczas gdy Ty osiągasz wysokie zyski. Ponieważ nasze zrównoważone rozwiązania uzyskania energii elektrycznej w oparciu o konwersję ciepła, nie są zależne od godzin słonecznych lub prędkości wiatru, mogą działać w systemie 24/7. Dzięki temu ich spłata jest możliwa w okresie krótszym niż 5 lat, bez żadnych dotacji.

sn-nc-pl-rgb

28-12-2020  Raport Bieżący | 23/2020 Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (niezdematerializowanych).
09-12-2020  Raport Bieżący | 22/2020 Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (niezdematerializowanych).
13-11-2020  Raport Bieżący | 21/2020 Raport za III kwartał 2020 roku.
09-11-2020  Raport Bieżący | 20/2020 Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (niezdematerializowanych).
18-10-2020 Raport Bieżący | 19/2020 Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (niezdematerializowanych).
14-10-2020 22:18 Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2019 roku.
30-09-2020 23:20 Raport Bieżący | 17/2020 Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (niezdematerializowanych).
27-08-2020 19:31 Raport Bieżący | 16/2020 Powołanie członka Rady Nadzorczej.
27-08-2020 19:26 Raport Bieżący | 15/2020 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Termo2Power S.A., które odbyło się w dniu 27 sierpnia 2020 roku.
27-08-2020 19:21 Raport Bieżący | 14/2020 Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
14-08-2020 17:43 Raport Bieżący | 13/2020 Raport za II kwartał 2020 r.
31-07-2020 20:46 Raport Bieżący | 12/2020 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo2Power S.A. na dzień 27 sierpnia 2020 r.
31-07-2020 16:28 Raport Bieżący | 11/2020 Raport roczny Spółki za rok 2019.
15-05-2020 19:34 Raport Bieżący | 10/2020 Raport za I kwartał 2020 r.
13-05-2020 19:45 Raport Bieżący | 9/2020 Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect.
13-05-2020 19:40 Raport Bieżący | 8/2020 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2019.
10-04-2020 20:12 Raport Bieżący | 7/2020 Korekta raportu okresowego za III kwartał 2019 roku.
10-04-2020 20:05 Raport Bieżący | 6/2020 Korekta raportu okresowego za II kwartał 2019 roku.
10-04-2020 19:51 Raport Bieżący | 5/2020 Korekta raportu okresowego za I kwartał 2019 roku.
10-04-2020 19:37 Raport Bieżący | 4/2020 Korekta raportu okresowego rocznego za 2018 rok.
14-02-2020 18:59 Raport Bieżący | 3/2020 Raport za IV kwartał 2019 r.
27-01-2020 19:41 Raport Bieżący | 2/2020 Korekta raportu bieżącego EBI nr 9/2019 dotyczącego podpisania umowy z podmiotem uprawnionym do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego.
09-01-2020 17:20 Raport Bieżący | 1/2020 Harmonogram raportów okresowych w roku 2020.