EBI 2017.

sn-nc-pl-rgb

2017-11-21 08:47:18 Bieżący | 22/2017
Zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta i zmniejszeniu stanu posiadania akcji poniżej 15%.
2017-11-21 08:39:53 Kwartalny | 21/2017
Korekta raportu okresowego za 3. kwartał 2017 r.
2017-11-15 00:00:02 Kwartalny | 20/2017
Raport kwartalny za III kwartał 2017 roku Termo2Power S.A.
2017-08-31 17:50:59 Bieżący | 19/2017
Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na NWZA Termo2Power S. A. w dniu 31 sierpnia 2017 r. TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA.
2017-08-31 16:56:15 Bieżący | 18/2017
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA.
2017-08-14 23:41:55 Kwartalny | 17/2017
Raport kwartalny za II kwartał 2017 roku Termo2Power S.A.
2017-08-10 14:40:51 Bieżący | 16/2017
Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza
2017-08-04 20:15:50 Bieżący | 15/2017
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo2Power S.A. wraz z projektami uchwał
2017-07-18 16:09:37 Bieżący | 14/2017
Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Termo2Power S. A. w dniu 18 lipca 2017 r.
2017-07-18 15:49:15 Bieżący | 13/2017
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 18. lipca 2017 r.
2017-06-21 16:12:16 Bieżący | 12/2017
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo2Power S.A. na dzień 18.07.2017 r.
2017-06-21 15:31:43 Bieżący | 11/2017
Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo2Power S.A. zwołanego na dzień 28.06.2017 r.
2017-05-31 15:01:46 Bieżący | 10/2017
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo2Power S.A. na dzień 28.06.2017 r.
2017-05-30 18:27:10 Roczny | 9/2017
Raport roczny spółki Termo2Power S. A. za 2016 rok
2017-05-17 13:15:57 Bieżący | 8/2017
Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego
2017-05-15 17:48:26 Kwartalny | 7/2017
Raport okresowy za I kwartał 2017 r.
2017-04-13 14:38:26 Bieżący | 6/2017
Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na NWZA Termo2Power S. A. w dniu 11 kwietnia 2017 r.
2017-04-12 14:27:11 Bieżący | 5/2017
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
2017-03-15 13:39:36 Bieżący | 4/2017
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo2Power S.A. wraz z projektami uchwał
2017-02-22 23:54:50 Kwartalny | 3/2017
Korekta raportu okresowego za 4. Kwartał 2016
2017-02-14 23:58:28 Kwartalny | 2/2017
Wyjaśnienie przyczyn publikacji niekompletnego raportu okresowego nr 2/2017.
2017-01-04 12:50:35 Bieżący | 1/2017
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku.