EBI 2021 r.; 2022 r.; 2023 r.; 2024 r.

 

RAPORTY EBI 2021 r.; 2022 r.; 2023 r.; 2024 r.

Inwestowanie w produkty Termo2Power: akcje i obligacje, to inwestycja w „zielone technologie”. Twoje pieniądze bezpośrednio uczestniczą w redukcji CO2 i walce z globalnym ociepleniem, podczas gdy Ty osiągasz wysokie zyski. Ponieważ nasze zrównoważone rozwiązania uzyskania energii elektrycznej w oparciu o konwersję ciepła, nie są zależne od godzin słonecznych lub prędkości wiatru, mogą działać w systemie 24/7. Dzięki temu ich spłata jest możliwa w okresie krótszym niż 5 lat, bez żadnych dotacji.

sn-nc-pl-rgb

2024

 

28-06-2024  Raport Bieżący | 8/2024 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2024 roku.
31-05-2024  Raport Bieżący | 7/2024 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo2Power S.A. na dzień 28 czerwca 2024 roku.
31-05-2024  Raport roczny | 6/2024 Raport roczny za 2023 r.
15-05-2024  Raport kwartalny | 5/2024 Raport okresowy za I kwartał roku obrachunkowego 2024.
15-05-2024  Raport kwartalny | 4/2024 Korekta raportu okresowego za I kwartał 2023 roku.
15-04-2024  Raport Bieżący | 3/2024 Informacja o aktualnym stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024.
14-02-2024  Raport kwartalny | 2/2024 Raport okresowy za IV kwartał roku obrachunkowego 2023.
05-01-2024  Raport Bieżący | 1/2024 Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2024.

2023

14-11-2023  Raport kwartalny | 16/2023 Raport okresowy za III kwartał roku obrachunkowego 2023.
21-09-2023  Raport Bieżący | 15/2023 Rejestracja przez sąd rejestrowy zmian Statutu Emitenta.
14-08-2023  Raport kwartalny | 14/2023 Raport okresowy za II kwartał 2023 r.
31-07-2023  Raport kwrtalny | 13/2023 Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2022 roku.
30-06-2023  Raport Bieżący | 12/2023 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2023 roku.
05-06-2023  Raport Bieżący | 11/2023 Rejestracja przez sąd rejestrowy zmian Statutu Emitenta.
02-06-2023  Raport Bieżący | 10/2023 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo2Power S.A. na dzień 30 czerwca 2023 roku.
31-05-2023  Raport roczny | 9/2023 Raport roczny za 2022 r. TERMO2POWER Spółka Akcyjna.
15-05-2023  Raport kwartalny | 8/2023 Raport okresowy za I kwartał 2023 r.
04-05-2023  Raport Bieżący | 7/2023 Powołanie członka Rady Nadzorczej Emitenta.
04-05-2023  Raport Bieżący | 6/2023 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Termo2Power S.A., które odbyło się w dniu 4 maja 2023 roku.
30-03-2023  Raport Bieżący | 5/2023 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo2Power S.A. na dzień 04.05.2023 r.
22-03-2023  Raport Bieżący | 4/2023 Rozwiązanie umowy o wprowadzenie akcji Spółki do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect za porozumieniem stron.
15-02-2023  Raport Bieżący | 3/2023 Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
14-02-2023  Raport Bieżący | 2/2023 Raport okresowy za IV kwartał 2022 r.
31-01-2023  Raport Bieżący | 1/2023 Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2023.

 

2022

14-11-2022  Raport Bieżący | 12/2022 Raport okresowy za III kwartał 2022 r. 
01-08-2022  Raport Bieżący | 11/2022 Raport okresowy za II kwartał 2022 r. 
29-07-2022  Raport Bieżący | 10/2022 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2022.
01-07-2022  Raport Bieżący | 9/2022 Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Emitenta.
30-06-2022  Raport Bieżący | 8/2022 Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
30-06-2022  Raport Bieżący | 7/2022 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 roku.
03-06-2022  Raport Bieżący | 6/2022 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo2Power S.A. na dzień 30 czerwca 2022 r.
09-05-2022  Raport Bieżący | 5/2022 Raport okresowy za I kwartał 2022 r. 
09-05-2022  Raport Bieżący | 4/2022 Korekta raportu okresowego za I kwartał 2021 roku.
05-05-2022  Raport Bieżący | 3/2022 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2022 roku.
21-03-2022  Raport Bieżący | 2/2022 Raport roczny Spółki za rok 2021.
29-01-2022  Raport Bieżący | 1/2022 Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2022.

 

2021

15-11-2021  Raport Bieżący | 13/2021 Raport okresowy za III kwartał 2021 r.
16-09-2021  Raport Bieżący | 12/2021 Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie rocznym Spółki za rok 2020.
16-08-2021  Raport Bieżący | 11/2021 Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie okresowym EBI nr 10/2021 za II kwartał 2021 r.
16-08-2021  Raport Bieżący | 10/2021 Raport okresowy za II kwartał 2021 roku.
23-07-2021  Raport Bieżący | 9/2021 Korekta raportu dot. zakończenia subskrypcji Akcji serii B Spółki Termo2Power S.A.
28-06-2021  Raport Bieżący | 8/2021 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Termo2Power S.A., które odbyło się w dniu 28 czerwca 2021 roku.
31-05-2021  Raport Bieżący | 7/2021 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo2Power S.A. na dzień 28 czerwca 2021 r.
31-05-2021  Raport Bieżący | 6/2021 Raport roczny Spółki za rok 2020.
17-05-2021  Raport Bieżący | 5/2021 Zawarcie umowy z podmiotem uprawnionym do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego.
17-05-2021  Raport Bieżący | 4/2021 Raport okresowy za I kwartał 2021 roku.
17-05-2021  Raport Bieżący | 3/2021 Korekta raportu okresowego za I kwartał 2020 roku.
15-02-2021  Raport Bieżący | 2/2021 Raport za IV kwartał 2020 roku.
30-01-2021  Raport Bieżący | 1/2021 Harmonogram raportów okresowych w roku 2021.