Opcje finansowe

 

OPCJE FINANSOWE

W przypadku projektów związanych z odzyskiem ciepła ORC możliwe jest pozyskanie preferencyjnego kredytu w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Na 10 lat przy stopie procentowej < 2

 

 

 

BOOT business model

Boot – skrót od "Boot" (Build Own Operate Transfer)

Termo2Power S.A. podpisała umowę z "PGNiG Termika Energetyka Rozproszona".

Klient końcowy nie ma CAPEX, a jedynie zredukował OPEX w zamian za 5 10-letnią umowę na dostawy energii.