Relacje inwestorskie

Inwestowanie w produkty Termo2Power: akcje i obligacje, to inwestycja w „zielone technologie”. Twoje pieniądze bezpośrednio uczestniczą w redukcji CO2 i walce z globalnym ociepleniem, podczas gdy Ty osiągasz wysokie zyski. Ponieważ nasze zrównoważone rozwiązania uzyskania energii elektrycznej w oparciu o konwersję ciepła, nie są zależne od godzin słonecznych lub prędkości wiatru, mogą działać w systemie 24/7. Dzięki temu ich spłata jest możliwa w okresie krótszym niż 5 lat, bez żadnych dotacji.

sn-nc-pl-rgb

 

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 28.06.2024 R.

KALENDARIUM 2024

AKCJONARIAT

ZARZĄD I RADA NADZORCZA

AUTORYZOWANY DORADCA

DOKUMENTY

WYBRANE DANE FINANSOWE

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ŁADU KORPORACYJNEGO

INFORMACJA O SPÓŁKACH ZALEŻNYCH

KONTAKT DLA INWESTORÓW I MEDIÓW

RAPORTY EBI / ESPI