Technologia

Technologia

Ekspander – serce urządzenia ORC oraz cyklu parowego, które przetwarza energię cieplną w energię mechaniczną, a ta uruchamia generator który wytwarza energię elektryczną.

echnology

Na rynku istnieje kilka rozwiązań technicznych umożliwiających przeprowadzenie tej konwersji. Są to turbiny, ekspandery śrubowe, ekspandery spiralne i silniki tłokowe.

Rdzeniem technologii Termo2Power jest samodzielnie zaprojektowany przeciwbieżny, asymetryczny, samouszczelniający wirujący tłok, typu ekspander.

Ze względu na różnicę ciśnień pomiędzy wlotem i wylotem ekspandera tłoki w cylindrach poruszają się w kierunkach przeciwnych do siebie, zapewniając moc na wale.

Ze względu na wbudowane hermetyczne uszczelnienie wału i zastosowane łożyska, ekspander Termo2Power może pracować z wszelkiego rodzaju gazami, takimi jak: powietrze, gaz ziemny, czynniki chłodnicze czy para wodna.

Warunki robocze: temperatury w zakresie od 0 ° C do 300 ° C i zakres ciśnienia od 1,5 do 40 bar.
echnology

Różnica w stosunku do innego rodzaju ekspanderów polega na tym, że wydajność ekspandera Termo2Power wiąże się z różnicą ciśnień, a nie natężeniem przepływu gazu.

W wyniku użycia tej technologii stosowany zakres temperatur jest znacznie szerszy niż w produktach konkurencji i jedna konstrukcja ekspandera może być używana dla wszystkich rodzajów gazów, natomiast w przypadku turbin konkurencji konieczne jest stosowanie odmiennej konstrukcji gniazda, łopaty wału, wału dla każdego typu gazu.

W zależności od ciśnienia, zakres możliwości jednego ekspandera mieści się w zakresie 10 – 250 kW, ale wiąże się to z rodzajem zastosowanych pasów napędowych lub innych elementów sprzęgających, ekspandery mogą być podłączone do jednego generatora o mocy do 1 MW.

Dlatego operacyjny zakres mocy dla pojedynczej instalacji jest bardzo szeroki, tj. począwszy od 10 kW – 1 MW.

Termo2Power S.A. posiada park maszynowy z precyzyjnymi urządzeniami, które sprawiają, że jest firmą wysoce wyspecjalizowaną. Wg wskazanych kryteriów, Termo2Power może dostosować produkcję do najbardziej wymagających parametrów zamawianego produktu.

echnology

Zastosowany generator posiada analogiczne rozwiązanie pozwalające na synchronizację pracy stosowane w agregatach prądotwórczych montowanych w układzie z silnikami spalinowymi gdzie odbiór prądu następuje przy zastosowaniu falownika. Instalacje takie są instalacjami wyspowymi, tj. niezależnymi od zewnętrznej infrastruktury.

Prędkość obrotowa ekspandera jest kontrolowana przez autorsko przygotowany "automatyczny regulator częstotliwości", a nie za pomocą sieci zewnętrznej. Standardowe prędkości są związane z wielkością generatora i częstotliwością 1500 – 1800 rtm lub 3000 – 3300 rtm (50/60 hz).